Snarveier

Nyheter

Harde fakta, brukerinnsikt og de gode historiene

Torsdag 23. mars arrangerte Viken fylkesbibliotek «Harde fakta og gode historier- hva trenger bibliotekansatte?» i Galleri Oslo og via strømming.  Hvordan kan vi kombinere tall, kvantitative størrelser, de harde fakta, med kvalitative data og brukerinnsikt? Og på den måten formidle de gode historiene om hva biblioteket betyr for folk. Det er kanskje et paradoks i hvor opptatt Harde fakta, brukerinnsikt og de gode historiene

Les mer

Digitalt folkebibliotek løftes i KS

Saken om Digitalisering av innholdstjenester og biblioteksystem i folkebiblioteksektoren behandles av KommIT-rådet 29/3. KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi.

Les mer
Portrett av Anette Danielsen

Nyansatt ved fylkesbiblioteket

Anette Danielsen startet opp ved fylkesbiblioteket 1. mars. Anette skal jobbe med kunnskapsbasert praksis og kunnskapsformidling i bibliotek, og hun blir fagansvarlig for læring, sammen med Ingeborg Hagen.

Les mer

Vil styrke bibliotekenes demokratiske rolle

8. og 9. mars 2023 inviterer Viken fylkesbibliotek til årets store møteplass for bibliotekansatte i Viken. Nær 150 deltakere fra både folkebibliotek og bibliotek i videregående skole møtes for faglig påfyll, kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging.

Les mer

Hva skjer?

Ingen arrangement funnet!

TEMASTRATEGI

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.