Snarveier

Nyheter

Kulturfondstafetten 2023

I årets kulturfondstafett har formidlere fra bibliotek i hele landet laget 94 videoboktips der de formidler litteratur fra Kulturrådets innkjøpsordninger. Målet er å øke utlånet av kulturfondbøker i bibliotekene.

Les mer
Bilde av barn som er å et litterært arrangement.

Felles søknad til Nasjonalbiblioteket – aktiv formidling 2024

Fylkesbiblioteket inviterer alle folkebibliotek i Viken til å bli med på en felles søknad til Nasjonalbiblioteket om midler til aktiv formidling i 2024.

Les mer

Tilskudd til bibliotekutvikling 2023

Viken fylkesbibliotek lyser ut midler til tiltak som støtter opp om mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022 Søknadsfrist 20. november.

Les mer
Rear view of a people sitting in audience attending a corporate event by Jacob Lund Photography from Noun Project (CC BY-NC-ND 2.0)

Bli med som formidler på Bokgildet

Vil du formidle bøker til voksne? Mange har savnet de fysiske bokgildene. I 2024 planlegger vi derfor et fysisk bokgilde med presentasjon av ferske kulturfondbøker.

Les mer

Hva skjer?

Ingen arrangement funnet!

TEMASTRATEGI

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.