Samarbeidet om utvikling av nettkurset 23 ting om å formidle på nett er i gang.  

Alle fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek samarbeider om å utvikle nettkurset 23 ting om å formidle på nett. Flere folkebibliotek rundt omkring Norge er også aktivt med i utviklingen av kurset.   

Kurset utvikles over samme lest som kursene 23 ting om søk og 23 offentlige ting, som ligger ute på bibliotekutvikling.no. I mars i år opplevde vi stengte bibliotek og et økt behov for å treffe innbyggerne med bibliotektilbud på andre måter. Kurset omhandler blant annet universell utforming, plattformer, podcast, foto, videoproduksjon og strømming. Tingene i kurset blir publisert fortløpende etter hvert som de er ferdige. Hele kurset skal være ferdig publisert i desember i år.   

Følg med på Viken fylkesbibliotek sin Facebookside for hver ting som kommer! Kurset publiseres på biblioteutvikling.no og har ei prosjektside. Lenke til prosjektsiden: https://vikenfylkesbibliotek.no/prosjekter/23-ting-om-a-formidle-pa-nett/   

Translate »
X