Ansatte

Heidi Hovemoen

Heidi Hovemoen fylkesbiblioteksjef

473 85 571

Epostheidiho@viken.no

Anne Cathrine Undhjem

Anne Cathrine Undhjem seksjonsleder

980 86 650

Epostanneun@viken.no

Karianne A. Aam

Karianne A. Aam seksjonsleder

996 94 382

Epostkariannea@viken.no

Patricia Roman Castillo

Patricia Roman Castillo konsulent

951 56 354

Epostpatriciaca@viken.no

Profilbilde Anette Danielsen

Anette Danielsen rådgiver

994 05 247

Epostanettedan@viken.no

Profilbilde av Christine Eidset

Christine Eidset rådgiver

402 38 848

Epostchristieid@viken.no

Profilbilde av Helene Frogner Fagerhus

Helene Fagerhus spesialbibliotekar

978 90 880

Eposthelenefag@viken.no

Stig Elvis Furset

Stig Elvis Furset spesialbibliotekar

934 62 692

Epoststigfu@viken.no

Hilde Grefsrud

Hilde Grefsrud seniorrådgiver

977 040 97

Eposthildegr@viken.no

Marianne Gustafson

Marianne Gustafson spesialbibliotekar

Epostmarianngu@viken.no

Lise Gyldmar

Lise Gyldmar bibliotekbussjåfør

411 63 256

Epostlisegy@viken.no

Profilbilde av Ingeborg Hagen

Ingeborg Hagen rådgiver

970 17 236

Epostingeborha@viken.no

Lotte Halstensen

Lotte Halstensen rådgiver

456 19 650

Epostlotteh@viken.no

Elin Westgård Hansen

Elin Westgård Hansen rådgiver

412 98 022

Epostelinh@viken.no

Stian Færden Kristensen

Stian Færden Kristensen rådgiver

950 44 694

Epoststianfk@viken.no

Anne Grethe Lauritzen

Anne Grethe Lauritzen spesialbibliotekar

915 21 801

Epostannelau@viken.no

Heidi Lorentzen

Heidi Lorentzen spesialbibliotekar

940 03 997

Epostheidilor@viken.no

Atle Faye Lund

Atle Faye Lund IT-rådgiver

952 35 290

Epostatlel@viken.no

Kristine Mesgrahl

Kristine Mesgrahl rådgiver

920 59 701

Epostkristineme@viken.no

Profilbilde av Kjersti Movik Nygren

Kjersti Movik Nygren rådgiver

934 22 458

Epostkjerstiny@viken.no

Troels Jon Posselt

Troels Jon Posselt rådgiver

467 84 590

Eposttroelsp@viken.no

Beate Ranheim

Beate Ranheim rådgiver

988 29 752

Epostbeatera@viken.no

Olga Skrinde

Olga Skrinde spesialbibliotekar

990 24 829

Epostolgask@viken.no

Silje Stener

Silje Stener rådgiver

450 37 113

Epostsiljest@viken.no

Camilla Sørbye

Camilla Sørbye seniorrådgiver

458 53 393

Epostcamillasor@viken.no

Anette Vatnebryn

Anette Vatnebryn rådgiver

992 46 056

Epostanettev@viken.no

Gunnar Vilberg

Gunnar Vilberg formidlingsrådgiver

924 88 670

Epostgunnarv@viken.no

Cecilie Weinholdt

Cecilie Weinholdt spesialbibliotekar

905 60 537

Epostceciliewe@viken.no

Vanja Marie Øyrås

Vanja Marie Øyrås spesialbibliotekar

909 65 516

Epostvanjao@viken.no