Ansatte

Ledere

Heidi Hovemoen

fylkesbiblioteksjef

E-post: heidihov@viken.no
Telefon: 47 38 55 71

Cathrine Undhjem

seksjonsleder aktiv formidling

E-post: anneun@viken.no
Telefon: 64 84 08 65

Jannicke Røgler

seksjonsleder bibliotek og samfunn

E-post: jannicker@viken.no
Telefon: 99 01 42 88

Seksjon for Aktiv formidling

Anne Grethe Lauritzen

spesialbibliotekarer

E-post: annelau@viken.no
Telefon: 32 04 54 71

Drífa Guðmundsdóttir

i permisjon

E-post: drifag@viken.no
Telefon:

Kjersti Movik Nygren

ansvarlig for turné

E-post: kjerstiny@viken.no
Telefon: 93 42 24 58

Mona Ekelund

bibliotekrådgiver

E-post: monaek@viken.no
Telefon: 91 80 79 47

Gjertrud Øvland

spesialbibliotekar

E-post: gjertrudo@viken.no
Telefon: 64 84 08 67

Lise Gyldmar

bibliotekbussjåfør

E-post: lisegy@viken.no
Telefon: 64 84 08 66

Patricia Roman Castillo

konsulent

E-post: patriciaca@viken.no
Telefon: 64 84 08 57

Marianne Gustafson

spesialbibliotekar

E-post: marianngu@viken.no
Telefon: 64 84 08 68

Beate Ranheim

konsulent

E-post: beatera@viken.no
Telefon: 98 82 97 52

Gunnar Vilberg

formidlingsrådgiver

E-post: gunnarv@viken.no
Telefon: 64 84 08 64

Olga Skrinde

spesialbibliotekar

E-post: olgask@viken.no
Telefon: 64 84 08 63

Stig Elvis Furset

bibliotekrådgiver

E-post: stigfu@viken.no
Telefon: 32 04 54 76

Camilla Sørbye

rådgiver

E-post: camillasor@viken.no
Telefon: 32 04 54 78

Heidi Lorentzen

spesialbibliotekar

E-post: heidilor@viken.no
Telefon: 64 84 08 56

Vanja Marie Øyrås

spesialbibliotekar

E-post: vanjao@viken.no
Telefon: 64 84 08 68

Seksjon for Bibliotek og samfunn

Anette Vatnebryn

konsulent

E-post: anettev@viken.no
Telefon: 32 04 54 84

Erin Kristine Pevan

rådgiver

E-post: erinp@viken.no
Telefon: 

Silje Stener

rådgiver

E-post: siljest@viken.no
Telefon: 64 84 08 58

Atle Faye Lund

IT rådgiver

E-post: atlel@viken.no
Telefon: 64 84 08 69

Hilde Grefsrud

spesialbibliotekar

E-post: hildegr@viken.no
Telefon:

Tordis Holm Kverndokk

spesialbibliotekar

E-post: tordisk@viken.no
Telefon: 64 84 08 55

Cecilie Weinholdt

spesialbibliotekar

E-post: ceciliewe@viken.no
Telefon: 64 84 08 59

Håkon Knappen

bibliotekrådgiver

E-post: hakonk@viken.no
Telefon: 32 04 54 82

Trond Minken

seniorrådgiver

E-post: trondm@viken.no
Telefon: 90 83 69 65

Elin Westgård Hansen

rådgiver

E-post: elinh@viken.no
Telefon: 41 29 80 22

Joep Aarts

bibliotekrådgiver

I permisjon fram til 01.09.2020
E-post: joepa@viken.no
Telefon:

X