Anskaffelse Bibliotektransport

Avtale inngått våren 2023


Folkebibliotekene i Viken og Viken fylkesbibliotek bruker Bypost for å frakte materiale både innenfor Viken og utenfor fylket.
For spørsmål om avtalen med Bypost kontakt Cathrine Undhjem: anneun@viken.no