Mann foran PC

Foto: Jarle Nyttingnes

Onsdag 21. april inviterte Viken fylkesbibliotek til Åpen digital dialogkonferanse for felles anskaffelse av biblioteksystem i Viken.

«Anskaffelse av biblioteksystem er en omfattende prosess og vi glad for at vi tidlig har fått en dialog med systemleverandørene. Vi håper alle folkebibliotek i Viken som ikke har vært ute på anbud de siste årene gjør en vurdering om de ønsker å delta i samarbeidet.» kommenterer Ørjan Persson etter onsdagens arrangement: «Åpen digital dialogkonferanse for felles anskaffelse av biblioteksystem i Viken».

28 kommuner (noen med grunnskolebibliotek), 58 vgs-bibliotek og Viken fylkesbibliotek samarbeider om en felles anskaffelse. Biblioteksystemleverandørene ble utfordret til å fortelle om sine løsninger og tanker om framtidens biblioteksystem og hva de mener er de viktigste behovene framover.  Tre leverandører meldte seg på, og det ble gitt en presentasjon av biblioteksystemet Quria (Axiell), Bibliofil (Biblioteksystemer) og Tidemann.

Gode integrasjoner er sentralt, og Nasjonalbiblioteket leverer en rekke tjenester som legger til rette for infrastrukturen mellom bibliotekene i Norge, som for eksempel. felles låneregister og metadataleveranse. En felles metadatabrønn er også på trappene. Hilde Høgås fra Nasjonalbiblioteket som jobber med nasjonale tjenester og standarder presenterte arbeidet med felles nasjonale tjenester fra NB.

Det ble gjort opptak av konferansen og det er tilgjengelig til 5. mai. https://www.youtube.com/watch?v=s28iO_uDwEI
Ønsker du å følge med på anskaffelsen finner du alt om prosjektet på våre prosjektsider: https://vikenfylkesbibliotek.no/prosjekter/anbud-biblioteksystem/

 

 

Translate »
X