Foto: Niklas R. Lello

Viken fylkesbibliotek har kjøpt inn klassesett av fire titler, og vurderer fortløpende å kjøpe inn flere. Ta kontakt hvis din skole ønsker å låne klassesett eller hvis dere har forslag til titler vi bør kjøpe: klassesett@viken.no

Lenke til søk i klassesettbasen som gir treff på titler knytta til bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.

Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.  Bærekraftsbiblioteket er utviklet i samarbeid mellom mange barnelitterære aktører. Sekretariatet ligger på Norsk barnebokinstitutt.

Lenke til mer informasjon om Bærekraftsbiblioteket

 

 

Translate »
X