Foto: Privat

Viken fylkesbibliotek er veldig glade for at Troels Posselt begynte å jobbe hos oss 1. oktober i seksjon aktiv formidling. Troels kommer fra Foreningen !les og flere bibliotekarer og lærere i Viken kjenner ham sikkert fra for eksempel Bokslukerprisen. Han har en bred utdannelse med blant annet master i litteraturhistorie, og har også jobbet som lærer på ungdomsskole, videregående skole og universitet.

I fylkesbiblioteket skal Troels jobbe med prosjekter, kompetansehevende tiltak, lesekampanjer og bidra til innovasjon i bibliotekene. Barn og unge er hovedmålgruppe for arbeidet til Troels, med særlig fokus på tidlig innsats. Samarbeid mellom bibliotek og skole er også noe Troels skal se nærmere på. Troels vil være med på å bidra til bibliotekutvikling og vil jobbe med både faglig og metodisk utvikling på feltet. Vi håper Troels vil trives hos oss og med alle våre gode samarbeidspartnere i Viken, avslutter Cathrine Undhjem, seksjonsleder aktiv formidling.

For å bli bedre kjent med Troels har vi stilt han noen spørsmål.

 

Hvorfor ønsker du å jobbe i Viken fylkesbibliotek? 

Jeg er opptatt av at barn og unge skal få lese gode bøker og oppleve leselyst. Jeg vet at det jobbes godt med dette i fylket allerede, men håper samtidig at jeg kan bidra til å utvikle dette arbeidet ytterligere med min bakgrunn og mine erfaringer.

 

Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn? 

Jeg har en mastergrad i litteraturhistorie og fransk, og har dessuten bakgrunn som lærer. De siste 7-8 årene har jeg jobbet som prosjektleder i Foreningen !les der jeg blant annet har ledet to av Norges største leselystprosjekter: tXt-aksjonen og Bokslukerprisen. I tillegg har jeg hatt ansvar for foreningens pedagogiske ressurser, sittet i programrådet for Appelsinia-festivalen og i juryen bak Barne- og ungdomsbibliotekprisen til NBF barn og unge. Jeg sitter også i styret i IBBY.

 

Hvilke muligheter ser du for å drive bibliotekutvikling i Viken? 

Gjennom arbeidet med Foreningen !les og Bokslukerprisen har jeg vært i kontakt med mange lærere, skolebibliotekarer og bibliotekarer i fylket. Jeg vet derfor at det er mange dyktige ansatte i Viken og gleder meg til å jobbe med erfaringsdeling og kompetanseutvikling i denne gruppen. Jeg vet også at det har blitt jobbet godt med ulike prosjekter – Sommerles er bare ett eksempel, og tror det er mange gode muligheter for samarbeid og bibliotekutvikling.

 

Er det noe spesielt du ser fram til i den nye jobben? 

Etter en lang pandemi ser jeg fram til å møte folk – og til å møte nye folk. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med kollegene på fylkesbiblioteket og med andre bibliotekansatte i fylket og til å utvikle gode nettverk og prosjekter som gir gode litteraturopplevelser og leselyst fra første stund.

 

Translate »
X