Fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold i Viken fylkeskommune sier følgende i en uttalelse 18. mars 2020:

Alle bibliotek i Viken har nå stengt dørene for publikum. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men i verste fall kan den strekke seg langt fram i tid. Det er uheldig av flere årsaker. Bibliotekene er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og bibliotekets kjerneoppgaver knyttet til formidling og utlån av fysisk litteratur vil stilles i bero. Samtidig har bibliotekene en unik mulighet til å løfte fram sitt digitale tilbud i enda større grad enn tidligere. Det fordrer likevel at det digitale tilbudet oppleves som godt og relevant for alle målgrupper, og at etterspørselen kan dekkes opp av det økende behovet. Mange av Vikens innbyggere har nå kontor hjemmefra, voksne, barn og ungdommer. Aldri har de hatt mer behov for tilgang til digital kunnskap og lystlesing for å utføre arbeid, skolegang og ha mulighet til en meningsfylt fritid når de må være hjemme.

På vegne av Vikens innbyggere oppfordrer jeg regjeringen til å iverksette følgende fire strakstiltak:

  1. Gå i nye samtaler med Forleggerforeningen: Regjeringen bør oppfordre kulturdepartementet til å gå i nye samtaler med Forleggerforeningen om en midlertidig avtale som sikrer bibliotekene mer gunstige betingelser for utlån av e-bøker og e-lydbøker. Dagens ordninger er dyre for bibliotekene, og selv om både Viken fylkeskommune og kommunene er villig til å legge inn økte midler til kjøp av digitalt materiale framover, vil det uansett ikke kunne gi et godt nok tilbud til publikum i ukene som ligger framfor oss.
  2.  

  3. Øk antall e-boklisenser i kulturfond-ordningen: Vikens innbyggere på 1, 2 millioner må klare seg med kun 22 eksemplarer av hver e-bok i ei tid hvor litteraturen virkelig kan gjøre en forskjell i den enkeltes hverdag. I tida fram mot sommeren bør det være mulig å øke antall e-boklisenser både i Viken og i landet ellers.
  4.  

  5. Øk antall lisenser til barn og unge: Barn og unge er ivrige lesere og bruker bibliotekene flittig. Stengte dører betyr at akkurat denne målgruppa bør vies ekstra oppmerksomhet i ukene som kommer. Slik innkjøpsordningen fungerer i dag, utgjør e-bøker til voksne 10 % av eksemplarene i innkjøpsordningen, mens e-bøker for barn kun utgjør 5 %. Tilgangen kan enkelt gjøres bedre ved å øke antallet e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge.
  6.  

  7. Åpen tilgang til pliktavlevert materiale Nasjonalbiblioteket bør snarest mulig åpne tilgangen til pliktavlevert materiale for alle innbyggerne. En slik tilgang vil være et viktig tiltak for at bibliotekene skal kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag i den krevende situasjonen vi nå står midt oppe i.
  8.  

 

Translate »
X