Foto: FN-sambandet

Vi tar opp tråden fra Bibliotekdagene i september, og inviterer til en kampanje som skal synliggjøre bibliotekene i Viken som en bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet.    

Kampanjen er et samarbeid mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket, og i den forberedende fasen har vi jobbet tett med noen av bibliotekene i Viken. Det vil også bli gjennomført en spørreundersøkelse som skal bidra til å spisse innholdet.   

Kampanjen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og at bibliotek i sin natur er bærekraft.   

  

Bibliotek er bærekraft 
Bibliotekenes tilbud og tjenester til innbyggerne er basert på deling og gjenbruk. Gjennom utlån av bøker og medier, og i noen tilfeller utstyr, støtter bibliotekene opp om mangfold, inkludering og bærekraft.  

  

Sosial bærekraft 
Bibliotekene bidrar til å motvirke sosiale forskjeller og minske ulikhet gjennom likeverdig tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og åpen forskning. Folkebibliotekene er uavhengige møteplasser der alle som bruker tilbudet er likeverdige.   

  

Idè og konsept for kampanjen 
Idéen for kampanjen er å synliggjøre bærekraftaspektet i bibliotekenes tilbud, vist gjennom lånernes opplevelser. Dette skal vises med glimt i øyet og godt humør, og kanskje gi noen aha-opplevelser. Det vil være portrettbilder av en eller flere lånere som viser frem et bærekraftig resultat de har oppnådd ved å bruke biblioteket. Vi ønsker at de som ser kampanjen skal få lyst til å oppleve det samme, og bli stolte av biblioteket sitt. Bildene vil kunne deles på sosiale medier, på nettsider, på informasjonsskjermer og skrives ut på plakater. 

Målgruppe for kampanjen er nye og eksisterende lånere. 

  

Framdriftsplan 
Konsept, budskap og materiell utarbeides i 2021, men selve kampanjen rulles ut i 2022. Fylkesbiblioteket vil sette opp kampanjeperioder med betalt annonsering, og invitere til samarbeid om spredning og deling av innholdet. Bibliotekene kan bruke kampanjemateriellet når det passer i henhold til bibliotekets egne satsinger.  

Fylkesbiblioteket inviterer til et informasjonsmøte med presentasjon av kampanjen når kampanjemateriellet er klart. 

Har du spørsmål om kampanjen, ta kontakt med Silje Stener siljest@viken.no eller Anette Vatnebryn anettev@viken.no 

 

Translate »
X