Kristin Myklebust, Hans Martin Enger og Solveig Mæland i Kolben bibliotek.
Foto: Cicero

CICERO, senter for klimaforskning, har forsket på deling og om det kan bidra til økt bærekraft i flere år. Det nye forskningsprosjektet UPSCALE skal utforske nærmere hvordan lokale delingsordninger kan styrkes. Prosjektet skal se på hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til bærekraftig forbruk.

Fire av bibliotekene i Viken, Drammen, Nordre Follo, Lier og Lillestrøm, er med i UPSCALE.

På Kolben i Kolbotn kan folk låne både bøker og utstyr i samme lokaler.

 Vi håper jo at utlånet vårt bidrar til at folk lar være å kjøpe ting og heller låner hos oss for å teste det ut. På den måten kan vi bidra til at flere får prøvd ut ulike aktiviteter uavhengig av økonomi til å kjøpe utstyr, og kanskje vi bidrar til at terskelen for å prøve nye aktiviteter blir lavere, sier Hans Martin Enger, bibliotekar på Kolben. 

Kristin Myklebust jobber også som bibliotekar på Kolben.  

 Det har vært viktig for oss å inkludere BUA i lokalene til biblioteket slik at det kan være enkelt for folk å komme i kontakt med deling av andre ting enn bøker.

I dag blir alle voksne som får lånekort også automatisk registrert i BUA og får informasjon om dette tilbudet. Samfunnet endrer seg og da må bibliotekene også se på hvordan vi kan fortsette å være en sosial møteplass – også for nye grupper, forteller hun. 

Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef i Viken, er imponert over prosjektet.

 Bibliotek har alltid hatt delingskulturen og det å gi demokratisk tilgang til litteraturen i ryggmargen. Dette prosjektet fører begge disse prinsippene videre, i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. Vi håper målet om å skalere opp prosjektet og gjøre bibliotekene til motor for mer bærekraftig forbruk gjør at flere bibliotek i Viken hiver seg med. 

Viken fylkesbibliotek kan kontaktes av bibliotek som er interessert i delta i prosjektet, eller som ønsker å starte med lignende aktiviteter. 

Les hele saken som er publisert på viken.no

Lenke til Vikens bærekraftsider 

Translate »
X