Foto: Tom Atle Bordevik

Bibliotek, ungdom og bøker – BUB – er et nystartet nettverk for alle som jobber i bibliotek i Viken, og som trenger noen å diskutere formidling og samlingsutvikling for ungdom med. Vi håper at alle dere som jobber med ungdom og bibliotek vil vurdere å bli med.

Nettverket er startet etter initiativ fra ungdomsbibliotekarer i Viken, og fylkesbiblioteket bidrar med å informere om og legge til rette for møtene.

Første møte ble holdt i Teams tirsdag 15. februar og framtidige møtedatoer og møtelenke vil bli publisert i fylkesbibliotekets Hva skjer-kalender. Du trenger ikke melde deg på – det er bare å bli med via lenka til Teams-møtet.  Referater fra møtene vil bli tilgjengelige på fylkesbibliotekets hjemmeside.

Elin Bekkebråten Sjølie (Rælingen bibliotek), Marie Alming (Øvre Eiker bibliotek) og Maria Balog Meldalen (Mjøndalen bibliotek) er initiativtagere og vil rullere på å være møteledere. Møteleder kan ta imot spørsmål og problemstillinger på forhånd slik at du er sikret at det blir satt av tid til ditt spørsmål, og vil også hjelpe alle med å komme til ordet. «Bibliotek, ungdom og bøker» blir drevet i samarbeid med Viken fylkesbibliotek.

Dette ønsker initiativtakerne av BUB:
Vi ønsker å starte dette nettverket fordi mange synes at det kan være kronglete å nå ut til ungdom og at ungdomslitteraturfeltet kan være vanskelig å orientere seg i. Da er det lett å føle seg alene om utfordringene. På en del kurs og seminarer opplever vi at ungdomsgruppa blir skjøvet til side til fordel for barnegruppa. Dette gjør at vi ser behov for et nettverk som kun er for de som jobber med ungdom og ungdomslitteratur.

Nettverksmøtene vil først og fremst foregå i Teams, og vi har ambisjoner om å ha to møter i halvåret. Og kanskje vi kan møtes fysisk en gang iblant? Møtene vil ha en løs og ledig form. Her kan du komme med egne problemstillinger, hjertesukk eller gode idéer du ønsker å dele. Lurer du på hvordan du skal forbedre samarbeidet med lærerne på den lokale skolen? Vil du oppgradere samlingen din og trenger råd om hva du skal kjøpe? Har du lest en ungdomsbok og trenger noen å diskutere den med? Har du gjort noe skikkelig lurt som du har lyst til å dele med andre? Del det med oss og få gode råd, sympati eller klapp på skuldra! Nettverket vil også være en god arena for å bli kjent med andre som jobber med det samme som deg. Kanskje finner du til og med noen du kan samarbeide med? I «Bibliotek, ungdom og bøker» får du den pausepraten med kjente og ukjente du skulle ønske varte enda litt lenger på alle seminarene du har gått på!

Translate »
X