VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKBUSSEN I VIKEN

NYHET! Demokratibussen

Bibliotekbussen vil kjøre som vanlig denne høsten. Vi ønsker alle våre lånere velkommen innom og vil gjerne gjøre oppmerksom på at bussen vil være rigget som «Demokratibuss» i en måned fra 14. august. 

Våre lånere vil oppleve en buss som er fylt opp med ekstra mye materiale om demokrati og hvordan vi alle kan bruke stemmen vår og bidra til et godt samfunn. Utstillingen i bussen tar utgangspunkt i litteraturlista der bibliotekansatte i Viken og ansatte i Viken fylkeskommune har bidratt med forslag.

Bakgrunn for Demokratibussen

FN’s bærekraftmål, og spesielt mål 16 om fred og rettferdighet er grunnleggende for å ivareta menneskerettigheter og gi alle mulighet til å delta i beslutningsprosesser i samfunnet.

Demokratiet er truet mange steder i verden, og selv i Norge har vi utfordringer med liten deltagelse og hetsing av politikere og andre som engasjerer seg.  Målet med Demokratibussen er å bidra til økt kunnskap og engasjement rundt demokrati og deltagelse.

Besøk Demokratibussen på en lørdag

Tre lørdager i august vil bussen bli å finne på torg i Moss, Hole og Drammen. Der ønsker vi å få folk i tale og diskutere hva vi risikerer ved ikke å ta de demokratiske prosessene på alvor. En av vertene kommer fra det lokale folkebiblioteket, og inne i bussen vil det også være bøker/materiale med tilknytning til stedet vi står. Alt materiale i bussen vil være mulig å låne med hjem.

Besøkene gjennomføres i samarbeid med Østfold internasjonale teater. Demokratibussen og teater skal stå i nærheten av hverandre, slik at folk kan få med seg begge tilbudene.

Demokrati og deltagelse

RUTEPLAN HØSTEN  2021

 REGISTRER DEG SOM LÅNER PÅ BIBLIOTEKBUSSEN

OM BIBLIOTEKBUSSEN

  • Bibliotekbussen i Viken besøker tilsammen  40 stoppesteder. Av disse er 23 stopp ved barnehager.
  • Bussen har med seg aktuelle bøker, filmer, lydbøker og musikk. Utvalget er rikholdig og variert, og personalet vil sørge for at du alltid vil finne noe som passer for deg.
  • Sjekk om vi stopper i nærheten av deg. Har du et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek, ta det med deg og vi kan lett koble det opp mot bussens lånerregister. Du kan også enkelt og greit registre deg som låner når du besøker bussen første gang.
  • Bibliotekbussen samarbeider med Den Kulturelle Skolesekken. Samarbeidet kommer til syne i form av skolebesøk der elevene  blir invitert til å møte forfatter og delta på aktiviteter i bussen.
  • Bibliotekbussen har også et godt tilbud til barnehager i fylket. Høsten 2021 er bibliotekbussen tilgjengelig for 23 barnehager.

Søk i samlingen


Translate »
X