Utsettelse av Bibliotekdagene i Viken til høsten 2020

Bibliotekdagene markedsføring

Viken Fylkesbibliotek inviterer til Bibliotekdagene i Viken

Bibliotekdagene i Viken er utsatt til høsten 2020.

Den røde tråden for samlingen vil fortsatt være FNs bærekraftsmål. Vi kommer tilbake med mer informasjon når ny dato er fastsatt.

Vi ønsker at Bibliotekdagene skal være årets viktigste møteplass for alle som jobber i bibliotek i Viken. Det skal være en arena for ny kunnskap, der bibliotekansatte møtes og deler erfaringer.

Tema for samlingen er FNs bærekraftsmål:

  • Hvilken rolle kan ta bibliotekene ta i lokalsamfunnet?
  • Hvordan kan bibliotekene bidra til mindre ulikhet?
  • Hva med likestilling, helse, livskvalitet og livslang læring for alle?

Merk at bibliotekledermøte og samling for bibliotekansatte i videregående skoler legges til Bibliotekdagene, i parallellsesjoner.

Prisene for deltakelse er 500 kr pr dag  + 300 kr for toretters middag og underholdning.

Translate »
X