Foto: Jarle Nyttingnes

Tirsdag 16. november ønsker vi velkommen til Vikens tredje Slabberas. Slabberas er en nettverkssamling om språkkafeer i bibliotek, og både bibliotekansatte og frivillige som jobber med språkkafeer inviteres til å delta. Tilbudet er gratis, og det digitale tilbudet er åpent for deltakere fra hele landet.

Les om programmet for Slabberas i invitasjonen som er sendt ut, og meld deg på via påmeldingsskjemaet.

Arrangementet er både fysisk og digitalt
Denne gangen har vi Slabberas i Asker kulturhus, der vi inviterer deltakere fra nabokommunene Asker, Bærum, Drammen og Øvre Eiker.

Alle andre tilbys å delta direkte via strømming. Vi oppfordrer bibliotek som har eller har hatt språkkafé til å bruke anledningen til å samle sine frivillige. Kanskje som en hjelp til å komme i gang igjen etter pandemien? Tanken er at det kan være nyttig å samles fysisk i eget bibliotek, og følge programmet som strømmes via en felles skjerm – før man åpner for samtaler om hva som er viktig for egen språkkafé.

Dette er en modell vi tester ut nå, med tanke på at vi neste gang kan gjøre tilsvarende et annet sted i fylket. Vi er derfor takknemlige for tilbakemeldinger på hvordan det fungerer.

Arrangementet er et samarbeid med Asker bibliotek, Leser søker bok og Nasjonalbiblioteket.

Ta kontakt med Camilla Sørbye på e-post camillasor@viken.no hvis du har spørsmål om Slabberas.

Velkommen!

 

Bakgrunnen for Slabberas er et behov for å dele erfaringer og kunnskap. Språkkafeene har blitt et populært tilbud i mange bibliotek, der de bidrar til språkferdigheter, inkludering og integrering. For å sikre språkkafeenes framtid i Viken-bibliotekene, inviterer fylkesbiblioteket til Slabberas to ganger i året.

 

 

Translate »
X