Viken fylkesbibliotek har fått midler fra Nasjonalbiblioteket som skal gå til digitale formidlingstiltak. Ulike målgrupper skal få inspirasjon og kunnskap om litteratur og evt. musikk gjennom aktiv formidling utenfor bibliotekrommet. I lys av dette kom ideén om podkast fra lesekioskene i Viken.

Bakgrunnen for lesekioskene
Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les samarbeider om å gi nytt innhold til 100 vernede telefonkiosker i Norge. Telefon­kioskene pusses opp og gjøres om til lesekiosker. Lesekioskene innredes med bokhyller som fylles opp med bøker til alle målgrupper og i alle sjangre. Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les er avhengig av lokale samarbeidspartnere. På steder der folkebibliotek ligger i nærheten av en lesekiosk er folkebibliotekene ofte den lokale samarbeidspartneren i form av å være Lese­kiosk­fadder. Noen av oppgavene til en Lesekioskfadder er å orga­nisere en offisiell åpning og holde øye med kiosken. Mottoet og prinsippet for lesekioskene er «Gi en bok – ta en bok». Sett fra deg en bok du har lest og ta med en ny hjem.

Podkast fra lesekioskene i Viken
I Viken er det planlagt 13 lesekiosker. I samarbeid med folkebibliotek i fylket skal fylkesbiblioteket spille inn podkast-episoder med gjester som har tilknytning til stedet der lesekioskene står. Podkasten har fått navnet «Bok i Boks» og fast programleder for «Bok i boks» er Hilde Østby. Podkast-episodene vil i hovedsak dreie seg om to bøker, den boka som gjesten vil legge inn i lesekiosken og boka gjesten har lyst til å ta med seg ut igjen fra lesekiosken. I samtalene får vi også høre mer om gjesten, stedet der lesekiosken står og det lokale biblioteket tilknyttet lesekiosken.


Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Michael Mellemløkken Renjo

Første gjest hos «Bok i boks»
I første episode blir vi bedre kjent med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i forbindelse med lesekiosken på Rånåsfoss. Trøen er oppvokst få kilometer fra Rånåsfoss. Hvilken bok hun la igjen i lesekiosken og hvilken hun tok med seg får du høre mer om når podkasten «Bok i boks» lanseres i 2021.

 

Translate »
X