Endelig er den her, årets julegave til deg som vil lese eller formidle litteratur for voksne på flere språk. Askerbibliotekene har invitert flerspråklige lånere til å anbefale bøker på morsmålet sitt. Resultatet er åtte korte videosnutter der lånere forteller om en bok de liker, og hvorfor de vil anbefale den. Og best av alt: Bibliotek over hele landet kan dele filmene fritt.

Disse språkene er representert: serbo/ kroatisk/ bosnisk, arabisk, portugisisk, sorani, somali, tyrkisk, mandingo og islandsk. Filmene har norske undertekster, slik at de er tilgjengelige for mange.

Alle bøkene som blir anbefalt, kan lånes på det aktuelle språket – enten i bibliotekets samling, via Det flerspråklige bibliotek eller Verdensbiblioteket.no.

Øke utlånet av ikke-norske medier

«Bokanbefalinger på flere språk» er et av flere tiltak som dette året er laget etter avtale med fylkesbiblioteket, og finansiert med midler fra Nasjonalbiblioteket.

Målet med tiltaket er

  • Å synliggjøre bibliotekets flerspråklige utlånstilbud, Det flerspråklige bibliotek og Verdensbiblioteket.no.
  • Å øke utlånet av ikke-norske medier.

– En hyggelig bi-effekt er å presentere lyden av ulike språk til publikum, sier Øivind Strandbu i Askerbibliotekene, som koordinerer arbeidet med filmene.

Flerspråklige voksne er målgruppe

Filmene retter seg mot voksne lånere som ønsker å lese på andre språk enn norsk.

-Vi forsøker å nå målgruppen ved å spre videoene i våre egne kanaler og i relevante grupper på Facebook og Instagram, sier Øivind.

Han viser dessuten til bibliotekets nettside, som gir grundig informasjon om utlånstilbud på ulike språk. Her legges filmene ut, én hver uke. Lån bøker på ditt språk | Askerbibliotekene

Ønsker å representere bredt

Fire verdensdeler og mer enn åtte språk vitner om både vilje og evne til å rekruttere bredt. Dette har også vært en krevende del av prosjektet. Et enkelt informasjonsskriv på norsk og engelsk ble sendt til kommunale tjenester som skoler og norskopplæring, og til lokale organisasjoner med flerspråklig profil. Biblioteket la også ut informasjon på sine nettsider og tok direkte kontakt med aktuelle lånere.

– Vi skulle gjerne også hatt deltagere fra de største språkgruppene i Asker, sier Øyvind. Han legger ikke skjul på at de hadde ønsket seg en enda bredere representasjon i språk, alder og geografi. Likevel mener han at rekrutteringstiltakene førte fram.

Nyttige erfaringer

  • Spesielt arbeidet med å rekruttere og følge opp deltagere tar tid. Det skrives mange e-poster!
  • Arbeidet med oversettelse og teksting har også tatt lang tid og krever teknisk kompetanse. Vi har lært at man bør ha en god avtale med oversettere før man starter.
  • Det var selvfølgelig vanskelig å veilede deltagerne når man ikke forstår hva de sier, men alle møtene var svært hyggelige!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
X