Nyheter

Styrker samarbeidet

En samarbeidsavtale mellom bibliotekene i Viken skal føre til kompetanseheving for bibliotekansatte, og gi et enda bedre bibliotektilbud for brukerne.   Livslang læring Avtalen som en inngått skal føre til økt samarbeid mellom folkebibliotek, skolebibliotek og bibliotek i høyere utdanning. Avtalen blir et viktig verktøy for å realisere og konkretisere målet om at bibliotekene bidrar Styrker samarbeidet

Rådgiver til Viken fylkesbibliotek

Illustrasjonsbilde av kollegaer.

Viken fylkesbibliotek søker en engasjert medarbeider med interesse for utvikling av bibliotekenes tjenester og bibliotekenes bidrag til samfunnsutviklingen. Fylkesbiblioteket ønsker deg som har god kunnskap om barn og unges lesing og er interessert i hva barn og unge drømmer om.

Sammen for digital inkludering

Hvordan kan vi best jobbe for likeverdige digitale tjenester der alle blir inkludert? Det var temaet på erfaringssamling om digital inkludering 24.-25. april i år. Samlingen ble en spennende møteplass, der deltakerne fikk god tid til å dele erfaringer knyttet til digital inkludering.  70 deltakere fra store deler av landet møttes til vårens nasjonale erfaringssamling. Sammen for digital inkludering

Mye spennende bibliotekutvikling på gang

Illustrasjonsbilde fra Skaperverkstedet i nye Sarpsborg bibliotek.

Høsten 2022 lyste Viken fylkesbibliotek ut tilskudd til bibliotekutvikling i Viken som en engangsordning. Rammen var på 1,5 millioner og hensikten var å stimulere folkebibliotekene til å nå ett eller flere mål i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025. Alle tiltakene som fikk støtte planlegges gjennomført i samarbeid med andre aktører – både frivillige, lag og foreninger, Mye spennende bibliotekutvikling på gang

Anne Brit Ingholm er tildelt Holbergprisen i skolen 

portrettbilde av Anne Brit Ingholm

Anne Brit Ingholm er skolebibliotekar ved Mailand videregående skole i Viken fylke. Hun mottar prisen som årets lærerprisvinner for forskningsrapporten Jeg tror lærerne bryr seg om hvilke kilder vi bruker, men de pleier ikke å si noe om det. Rapporten tar for seg hvordan avgangselever i den videregående skolen oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring.  Anne Brit Ingholm er tildelt Holbergprisen i skolen 

Ny startpakke i samskaping

I hvert menneske bor en ressurs. Samskaping gjør den større. Skap gode løsninger sammen med innbyggere. Torsdag 11. mai lanserte vi ny startpakke i samskaping på bibliotekutvikling.no. I denne startpakken har vi samlet metoder som vi selv har gode erfaringer med fra samskapende prosesser. Metodene er utviklet sammen med folk som har erfaring og engasjement Ny startpakke i samskaping

Miljøkofestival 2023

OFFISIELL ÅPNING: biblioteksjef Oda Cornelia Knudsen (t.v.) holder båndet og ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, klipper båndet som offisielt åpnet Miljøkofestivalen.

I dag deltok vi på den offisielle åpningen av Miljøkofestivalen på Kongsberg bibliotek. Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, stod for den offisielle snorklippingen sammen med biblioteksjef, Oda Cornelia Knudsen. Over tre dager skal biblioteket, gjennom 35 arrangementer og aktiviteter, sette søkelyset på miljø, økologi og økonomi. På programmet står blant annet planteverksted, sykkelverksted, klesbyttedag, Miljøkofestival 2023

Digital kickoff med Bibliotek24

Et hånd som holder på med et nettbrett

Onsdag 12. april sendte Bibliotek24 direkte fra mediestudio i Galleri Oslo (Viken fylkeskommune.) Sendingen er tilgjengelig i opptak frem til 25.april. Du blir bedre kjent med produkter og leverandører av digitalt innhold og en introduksjon til de ulike tjenestene og hva de inneholder.   Programmet startet med inspirasjonsforedrag ved Annita Fjuk, leder kompetanse og innovasjon, Digital kickoff med Bibliotek24

Harde fakta, brukerinnsikt og de gode historiene

Bilder fra fagdagen Harde Fakta: Panelet. Trygve Kikut. Øystein Stabell og Henning Mongstad.

Torsdag 23. mars arrangerte Viken fylkesbibliotek “Harde fakta og gode historier- hva trenger bibliotekansatte?” i Galleri Oslo og via strømming.  Hvordan kan vi kombinere tall, kvantitative størrelser, de harde fakta, med kvalitative data og brukerinnsikt? Og på den måten formidle de gode historiene om hva biblioteket betyr for folk. Det er kanskje et paradoks i hvor opptatt Harde fakta, brukerinnsikt og de gode historiene

Digitalt folkebibliotek løftes i KS

Digitale verktøy i bruk

Saken om Digitalisering av innholdstjenester og biblioteksystem i folkebiblioteksektoren behandles av KommIT-rådet 29/3. KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi.

Nyansatt ved fylkesbiblioteket

Portrett av Anette Danielsen

Anette Danielsen startet opp ved fylkesbiblioteket 1. mars. Anette skal jobbe med kunnskapsbasert praksis og kunnskapsformidling i bibliotek, og hun blir fagansvarlig for læring, sammen med Ingeborg Hagen.

Vil styrke bibliotekenes demokratiske rolle

Barn på hobbyverksted

8. og 9. mars 2023 inviterer Viken fylkesbibliotek til årets store møteplass for bibliotekansatte i Viken. Nær 150 deltakere fra både folkebibliotek og bibliotek i videregående skole møtes for faglig påfyll, kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging.