Sterkt bibliotekpolitisk engasjement i Viken

På Norsk Bibliotekforenings digitale landsmøte 26. mai ble Vidar Lund valgt til ny leder. Vi gratulerer og ønsker lykke til! Samtidig retter vi en stor takk til Mariann Schjeide, som har gjort en solid innsats som leder de siste seks årene. Det nye hovedstyret...

Viken fylkesbibliotek får to nye medarbeidere

Karianne Aam og Ørjan Persen starter ved Viken fylkesbibliotek 1. juni. Vi er veldig fornøyde med å få to så dyktige fagpersoner som tilskudd til fylkesbiblioteket, sier seksjonsleder Jannicke Røgler. For å bli bedre kjent med dem har vi stilt Karianne og Ørjan noen...
Smittevernveileder for bibliotek

Smittevernveileder for bibliotek

8. mai ble en smittevernveileder for bibliotek publisert. Denne er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk bibliotekforening i samarbeid med flere. Lenke til smittevernveileder for bibliotek Foto: Ingvil Skeie Ljones
Nasjonale tiltaksmidler til bibliotek

Nasjonale tiltaksmidler til bibliotek

Hurra! I forrige uke kom meldingen om at Nasjonalbiblioteket har tildelt Viken fylkesbibliotek kr 5.808.750 som del av statens tiltakspakke etter korona-utbruddet. Tildelingen er tredelt og fordeler seg slik: Digital formidling – kr 1.151.750 Dette er midler som skal...
X