Viken fylkesbibliotek framover

Viken fylkesbibliotek framover

Fylkestinget vedtok den 23. februar å sende søknad om å oppløse Viken fylkeskommune, med virkning fra 2024. Det betyr at det på alle områder vil foregå arbeid for å forberede overgangen fra Viken til Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkestinget har vært tydelig på at...
Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker dine innspill

Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025 og vi ønsker oss innspill innen 7. oktober. Vi ønsker særlig tilbakemelding på forslag til Visjon, mål og strategier i kapittel 3 – men tar også gjerne i mot generelle...
Skape, studere – og sortere

Skape, studere – og sortere

Drømmebiblioteket har flust av kreative verksteder hvor folk kan lage og gjenbruke ting. Og i 2025 byr bibliotekene på mer teknologi og interaktiv formidling. Når ungdom i hele Viken gir innspill om drømmebiblioteket, er dette noen ideer som popper opp: VR-briller er...
Translate »