Data Detox x Youth er et verktøy som skal oppmuntre ungdom til å tenke gjennom forskjellige sider ved sitt digitale liv.


Foto: illustrasjonsfoto for kampanjen

Fylkesbiblioteket samarbeider med UKM Viken og skolebibliotekene om en Data Detox-kampanje for ungdom. Primærmålgruppen er elever i videregående skole, men budskapet passer flere aldersgrupper. Målet med kampanjen er å gi ungdom økt bevissthet og kunnskap om sin digitale hverdag og de valgene ungdommene tar ved bruk av digitale medier. “Du bestemmer – også på nett” er hovedbudskapet i kampanjen, og i disse dager ferdigstilles kampanjemateriellet som består av stop-motion filmer til bruk i sosiale medier, stillplakater til bruk på informasjonsskjermer og fysisk materiell som plakat i A3. Kampanjemateriellet skal lede målgruppen til en landingsside, der ungdommene skal få mer informasjon om Data Detox.

Kampanjestart er 10. oktober i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse og kampanjen vil gå i to uker. Under kampanjeperioden vil det henge plakater i alle bussene til Østfold Kollektivtrafikk.

Kampanjen er utviklet etter idé av Tactical Tech.

Translate »
X