I høst har bibliotekbussen fått en ny rolle. Den ble gjort om til Demokratibuss, fylt med bøker og annet materiale om demokrati og har besøkt ulike steder for å snakke med folk om hva som er viktig for dem.


Foto: Demokratibussen i Drammen

Det ble etablert samarbeid med Østfold internasjonale teater som med kunstprosjektet In search of Democracy stiller spørsmålet: Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Deres prosjekt var i tråd med det som var målet med Demokratibussen: Å utfordre folke til å tenke over hva som er viktig for dem, at vi alle har et ansvar for å engasjere oss  på en ordentlig måte og at jo flere som deltar, jo bedre fungerer demokratiet.

Ansatte i Viken-bibliotekene og Viken fylkeskommune har bidratt med titler til litteraturlista med 100 titler over «demokratisk litteratur». Lista er sendt alle folkebiblitekene og ble delt ut på Demokratibussen.

Tre lørdager i august har Demokratibussen vært å finne sentralt i Moss, Hole og Drammen, samt i Ullensaker i september. Vi rigget oss til med bord ute, og vertskapet bestående av en ansatt fra det lokale folkebiblioteket og to fra fylkesbiblioteket som har samarbeida om å møte og snakke med folk om hva som er viktig for dem nå. Besøkende fikk tilbud om å designe egen button med slagord som for eksempel «Reint vatn» eller «Likeverdige skolebibliotek» og å skrive i stor snakkeboble som ble festa opp på bussen slik at alle kunne se dem. Det var mange som stoppa opp, prata, laga button og skrev i bobler om det de er opptatt av nå. Selv om Demokratibussen ikke var en del av valgkampen oppfordra vertene til å bruke stemmeretten og ellers engasjere seg i lokalsamfunnet. Mange fikk også vært inne i en bibliotekbuss for første gang og dette er god  markedsføring av hva bibliotekene kan tilby.


Foto: Demokratibussen i Drammen

Tilbakemeldingene fra vertene er at det ble mange gode samtaler, fine slagord og button, og at kjennskap til aktuelle saker er et godt utgangspunkt for kommunikasjon.

Fylkesbiblioteket ønsker å takke Siri Berrefjord fra Hole bibliotek for kreative forslag og deltagelse, Lise Haugen Larsen fra Moss bibliotek, Andres Brun-Pedersen fra Drammensbiblioteket og Lena Laurin for at dere var med som vertskap på Demokratibussen.

Demokratibussen kjører nå videre til Nesodden bibliotek lørdag 25. september.

Ta kontakt med Viken fylkesbibliotek dersom dere skal arrangere noe der dere tenker at bibliotekbussen kan være en del av opplegget, så finner vi sammen ut hvordan.

Translate »
X