DEMOKRATIBUSSEN - LITTERATURLISTE

Demokratibussen er i utgangspunktet bibliotekbussen som blir omgjort og profilert med illustrasjoner laget av Kristin Roskifte. Bussen blir fylt opp med bøker og annet materiale for barn, undgom og voksne som på en eller annen måte kan relateres til demokrati og demokratiske prosesser.  Ansatte i folkebibliotekene i Viken, skolebibliotek  i videregående og Viken fylkeskommune ble invitert til å bidra med titler, og det er utarbeidet en litteraturliste som danner utgangspunkt for utstilling i bussen. Denne litteraturlisten blir også sendt ut til alle folke- og vgs- bibliotekene.

Her kan du bestille direkte fra vår katalog: Demokratisk litteratur – bibliotekbussen

Translate »
X