Torsdag 17. februar kl. 09.00 lanserer vi den nye temastrategien for bibliotekutvikling som ble vedtatt av fylkestinget i Viken i desember 2021. Vi håper du har lyst til å delta! 

Tema for lanseringen er bibliotekutvikling i Viken fram mot 2025 – hva kan fylkeskommunen bidra med? Temastrategien blir et viktig styringsverktøy for hvordan fylkeskommunen skal fylle sin rolle og ansvar i forhold til bibliotekutvikling framover. 

I tillegg til lansering av temastrategien presenterer vi den nye markedsføringskampanjen: Bibliotekene i Viken er en bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet. 

Lanseringen strømmes direkte via Vikens kommune-TV fra kl. 09.00 til kl. 10.00. Du kan se sendingen i opptak her: https://viken.kommunetv.no/archive/747   

Les mer i programmet nederst i saken eller i invitasjonen som er sendt ut. 

Forventninger til strategien
Fra kl. 10.15 fortsetter vi å diskutere strategien i Teams. Bolken innledes av biblioteksjef i Trondheim, Jannicke Røgler, som snakker om bibliotek og bærekraft. Bibliotekansatte i Viken er hovedmålgruppe for denne delen, men den er åpen for andre interesserte også. Klikk her for å delta i møtet 

 Program torsdag 17.2.: 

 Del 1 – Lansering 

  • Kl. 09.00-9.30 Panelsamtale med fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristensen, fylkesdirektør for kultur og mangfold John Arve Eide, biblioteksjef Jørgen Hovde og hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet Mads Hilden fra Drammen kommune. Samtaleleder: Heidi Hovemoen 
  • Kl. 09.30-9.40 Hovedpunktene i strategien presenteres av avdelingssjef fylkesbibliotek Heidi Hovemoen 
  • Kl. 09.40-10.00 Presentasjon av den nye markedsføringskampanjen om bibliotek og bærekraft 

 Del 2 – Samhandling 

  • Kl. 10.15-11.30 Forventninger til strategien. Innledning om bibliotek og bærekraft v/Jannicke Røgler, biblioteksjef i Trondheim. Temasamtaler i grupper. 


Velkommen! 

Translate »
X