Flere av bibliotekenes digitale tjenester er kun tilgjengelig for den som har lånekort. Onsdag kom gladnyheten fra Nasjonalbiblioteket,digitalt nasjonalt lånekort er lansert. Les mer: “Nasjonalbiblioteket lanserer nå sammen med Bibliotek-Systemer As digitalt nasjonalt lånekort”

Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no.
Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.).
Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks.  NFIs tjeneste Filmbib.

For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må det lokale biblioteket kontaktes.
For Viken sin del vil nok det bety at vi vil få henvendelser knyttet til BookBites.  Det er mulig å godkjenne lånere over Bibliofil på web. Det beste er muligens å oppfordre lånere om å sende en e-post for å knytte det nasjonale lånekortet til det lokale biblioteket.

Spre nyheten og sørg for at lånerne blir kjent med muligheten. Her kan man registrere seg som nasjonal låner 

Les mer om nasjonalt lånekort her:  http://lanekortet.no/lanekort.htm

Translate »
X