Enklere tilgang til digitalt innhold

En enklere og mer likeverdig tilgang til digitale bibliotekstjenester for alle innbyggere i Viken og i Norge? Synes du at dette er et mål å strekke seg etter, følg Digin-prosjektet!

Viken fylkesbibliotek deltar i prosjektgruppa med Hilde Grefsrud og i styringsgruppa med Karianne A. Aam. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek eier prosjektet, som er støttet av Nasjonalbiblioteket. Alle fylker i Norge, inkludert Oslo/Deichman stiller seg bak.

Vil du vite mer, gå til Prosjekt Digins hjemmeside og abonner på nyhetsbrevet.

Høsten 2022 – forhandlinger

Prosjektet vil i 2022 omorganisere nåværende fylkesvise konsortier til ett nasjonalt innkjøpssamarbeid, kalt Bibliotek24. Etablering av Bibliotek24 skal behandles politisk i alle fylker. Den anbefalte organisasjonsformen er å danne et interkommunalt selskap.

Gjennom Bibliotek24 vil nye nasjonale avtaler bli forhandlet fram fra og med høsten 2022.

Først ut i høstens forhandlinger er PressReader, en tjeneste som inneholder cirka 7000 aviser og tidsskrifter på over 60 språk.

Våren 2023

For året 2022 er det ikke endringer som berører kommuner, innbyggere eller elever. Skolebibliotek i videregående skole er inkludert i prosjektet, ettersom fylkene er skoleeier.

For folkebibliotek blir det åpnet for direkte deltakelse fra våren 2023. Det vil dermed bli mulig for folkebibliotek å kjøpe egne tilganger, gjennom ferdig fremforhandlede avtaler.

Sterkere sammen

“Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår» er overordnet verdi for Digin.

Digin handler om hvordan biblioteksektoren kan lykkes med:

  • Likeverdige avtalevilkår
  • Stille felles krav til leverandører
  • I større grad muliggjøre sømløse tjenester
  • Skape et mer likeverdig tilbud for landets innbyggere
  • ..og samtidig utnytte ressursene bedre

Det Digitale Folkebibliotek

I prosjektperioden 2022-2024 er oppmerksomheten først og fremst rettet inn på å gi innbyggerne bedre tilganger til innhold som film, tidsskrifter, magasiner og e-aviser via folkebibliotekene. Det blir også enklere tilgang til databaser, for eksempel med juridisk innhold. E-bøker og e-lydbøker på norsk er foreløpig holdt utenfor.

Som modell for den norske satsingen står Det Digitale Folkebibliotek i Danmark.

Forsidefoto: Ingvil Skeie Ljones