Viken fylkesbibliotek hører til fylkesområde for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, og skal bidra til nyskaping gjennom bibliotekutvikling og ivareta regionale bibliotekoppgaver. Viken fylkeskommune har vedtatt at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for utviklingen av fylket. Dette er et viktig premiss for fylkesbiblioteket.

Fylkesbiblioteket skal synliggjøre og styrke bibliotekenes rolle som relevante samfunnsaktører. Vi arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser, livslang læring, mangfold, demokrati og inkludering. Videre skal fylkesbiblioteket utvikle tiltak som bidrar til å fremme leseferdighet og leseglede, samt digital kompetanse og deltakelse i befolkningen. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning står sentralt i dette arbeidet.

Viken fylkesbibliotek har to seksjoner med totalt 28 ansatte; seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling. I seksjon for aktiv formidling har vi nå ledig et vikariat som bibliotekar fra 1. juni 2021 til 1. september 2022.

Les mer om stillingen

Søknadsfristen er 12.04.2021.

Velkommen med din søknad.

Translate »
X