Velkommen til et grønnere bibliotek

Denne siden er ment som en startguide og verktøykasse for et grønnere bibliotek.

Begrepet “grønne bibliotek”, eller “green libraries”, dukket først opp på 1990-tallet i USA, og har siden bredt seg til resten av verden. Begrepet omfatter ikke bare det å utforme det fysiske bibliotekbygget slik at det påvirker miljøet på en positiv måte, men også å legge til rette for miljøvennlige tjenester og å utvikle bibliotek som en samfunnsaktør i arbeidet for en bærekraftig utvikling.

Referanse: https://framtidasbibliotekfuruset.wordpress.com/eksempler/gronne-bibliotek/

Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i “alt” Viken fylkeskommune gjør.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt 

Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og gir gode forslag til tiltak i bibliotekene.

FN17 - Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene deles inn i tre bolker: sosial bærekraft, miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft. Viken fylkeskommune har laget et omfattende kunnskapsgrunnlag som gir et godt grunnlag for å jobbe med målene:  Vi i Viken

Stockholm Resilience Centre har laget en nyttig modell som viser sammenhengen mellom de ulike målene.

 

Nasjonal bibliotekstrategi og bærekraftsmålene

Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og forslag til tiltak på side 8. Utgangspunktet til NB er at bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid. Bibliotekene er videre tuftet på ideene om folkeopplysning og delingsøkonomi.

Med 24 millioner besøkende bare i folkebibliotekene har bibliotekene en unik mulighet til å nå befolkningen med kunnskap om 2030-agendaen.

NB foreslår at bibliotekene jobber med følgende tiltak:

  • Bibliotekansatte utvikler egen kunnskap om bærekraftsmålene.
  • Bibliotekene utvikler sine fysiske mediesamlinger og digitale ressurser om tematikken for å sikre innbyggerne tilgang til relevante kunnskapsressurser.
  • Bibliotekene kan også, gjennom sin formidling av samlingene, ulike arrangement og tjenester, bidra til at innbyggere kan leve sine liv på en bærekraftig måte og kunne bidra til at samfunnsutviklingen er bærekraftig.
  • Alle offentlige bibliotek bør utarbeide klimaregnskap og gjennomføre utslippsreduserende tiltak.
  • Bibliotekene bør stå frem som bærekraftige organisasjoner i valg av løsninger for blant annet avfallshåndtering, engangsplast og klimaeffektive bygningsløsninger.

 

Bibliotekene og bærekraft

 

→ FNs bærekraftsmål. Hvordan kan bibliotekene bidra?

FNs bærekraftsmål og bibliotek er et av innsatsområdene ved utlysningen av bibliotekutviklingsmidler for 2021. Les artikkelen fra NB om hvordan bibliotekene kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. 

→ Bibliotekdagene i Viken

Om programmet
Bibliotekdagene i Viken ble arrangert for første gang september 2021. Den røde tråden i programmet var bibliotek og bærekraft. FNs bærekraftmål står høyt på dagsorden både nasjonalt, regionalt og lokalt, og bibliotekene kan ta en viktig rolle i dette. Erfaringsdeling innad i Viken var et viktig element i programmet. Vi har mye å hente på å lære av hverandre!

→ Sommerles og bærekraftsmål

Sommerles 2021 presenterte fortellingen fortelling  «Den magiske regnskogen»! I historien ble vi med Asbjørn og Astrid dypt inn i regnskogen i Sør- og Mellom-Amerika. Lesekampanjen pågikk fra 1. juni til 31. august. Allerede har over 29000 barn i Viken registrert seg, og lest over 187000 bøker og 19200000 sider.

→ Bærekraftbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Viken fylkesbibliotek har kjøpt inn klassesett av fire titler, og vurderer fortløpende å kjøpe inn flere.

Lenke til søk i klassesettbasen som gir treff på titler knytta til bærekraftsbiblioteket

Lenke til mer informasjon om Bærekraftsbiblioteket

 

Kompetanseheving

For deg som vil lære mer.

→ Digital transformasjon og bærekraft ​

Gratis nettkurs ved NTNU, deltid 7,5 studiepoeng ved bestått eksamen

→ Bærekraft og lønnsomhet

Universitetet i Agder, deltid 7,5 studiepoeng

Bærekraft som konkurransefortrinn 

Handelshøyskolen BI, deltid 7,5 studiepoeng.

→ FNs bærekraftsmål i praksis

Det norske Veritas (DNV), dagskurs i november med Sven Mollekleiv

Translate »
X