Velkommen til et grønnere bibliotek

FNs bærekraftsmål og bibliotekene

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i “alt” Viken fylkeskommune gjør. Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt 

Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og gir gode forlag til tiltak i bibliotekene.

Denne siden er ment som en startguide for et grønnere bibliotek. Gjennom året 2021 vil Viken fylkesbibliotek sette fokus på dette temaet.

 

Nasjonal bibliotekstrategi og bærekraftsmålene

Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og forslag til tiltak på side 8. Utgangspunktet til NB er at bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid. Bibliotekene er videre tuftet på ideene om folkeopplysning og delingsøkonomi.

Med 24 millioner besøkende bare i folkebibliotekene har bibliotekene en unik mulighet til å nå befolkningen med kunnskap om 2030-agendaen.

NB foreslår at bibliotekene jobber med følgende tiltak:

  • Bibliotekansatte utvikler egen kunnskap om bærekraftsmålene.
  • Bibliotekene utvikler sine fysiske mediesamlinger og digitale ressurser om tematikken for å sikre innbyggerne tilgang til relevante kunnskapsressurser.
  • Bibliotekene kan også, gjennom sin formidling av samlingene, ulike arrangement og tjenester, bidra til at innbyggere kan leve sine liv på en bærekraftig måte og kunne bidra til at samfunnsutviklingen er bærekraftig.
  • Alle offentlige bibliotek bør utarbeide klimaregnskap og gjennomføre utslippsreduserende tiltak.
  • Bibliotekene bør stå frem som bærekraftige organisasjoner i valg av løsninger for blant annet avfallshåndtering, engangsplast og klimaeffektive bygningsløsninger.

 

Nasjonal bibliotekstrategi og bærekraftsmålene til toppen ↑

FN17 - Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene deles inn i tre bolker: sosial bærekraft, miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft. Viken fylkeskommune har laget et omfattende kunnskapsgrunnlag som gir et godt grunnlag for å jobbe med målene:  Vi i Viken

Stockholm Resilience Centre har laget en nyttig modell som viser sammenhengen mellom de ulike målene.

FN17 Definisjon | til toppen ↑

Nasjonal bibliotekstrategi og bærekraftsmålene til toppen ↑

Nasjonal bibliotekstrategi og bærekraftsmålene

Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og forslag til tiltak på side 8. Utgangspunktet til NB er at bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid. Bibliotekene er videre tuftet på ideene om folkeopplysning og delingsøkonomi.

Med 24 millioner besøkende bare i folkebibliotekene har bibliotekene en unik mulighet til å nå befolkningen med kunnskap om 2030-agendaen.

NB foreslår at bibliotekene jobber med følgende tiltak:

  • Bibliotekansatte utvikler egen kunnskap om bærekraftsmålene.
  • Bibliotekene utvikler sine fysiske mediesamlinger og digitale ressurser om tematikken for å sikre innbyggerne tilgang til relevante kunnskapsressurser.
  • Bibliotekene kan også, gjennom sin formidling av samlingene, ulike arrangement og tjenester, bidra til at innbyggere kan leve sine liv på en bærekraftig måte og kunne bidra til at samfunnsutviklingen er bærekraftig.
  • Alle offentlige bibliotek bør utarbeide klimaregnskap og gjennomføre utslippsreduserende tiltak.
  • Bibliotekene bør stå frem som bærekraftige organisasjoner i valg av løsninger for blant annet avfallshåndtering, engangsplast og klimaeffektive bygningsløsninger.

 

Grønne bibliotek – definisjon | til toppen ↑

Grønne bibliotek Definisjon

Begrepet “grønne bibliotek”, eller “green libraries”, dukket først opp på 1990-tallet i USA, og har siden bredt seg til resten av verden. Begrepet omfatter ikke bare det å utforme det fysiske bibliotekbygget slik at det påvirker miljøet på en positiv måte, men også å legge til rette for miljøvennlige tjenester og å utvikle bibliotek som en samfunnsaktør i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Referanse: https://framtidasbibliotekfuruset.wordpress.com/eksempler/gronne-bibliotek/)

Iflas arbeid med bærekraftsmålene| til toppen ↑

IFLAs arbeid med bærekraftsmålene

Startside for IFLAs arbeid med bærekraftsmålene: https://www.ifla.org/libraries-development IFLA jobbet svært målrettet overfor FN og fikk den viktige formuleringen om tilgang til informasjon med i delmål 16.10. IFLA mener bibliotekene spiller en sentral rolle for å oppnå de 17 målene.

The Green Library = Die grüne Bibliothek. The challenge of environmental sustainability / ed. on behalf of IFLA by Petra Hauke, Karen Latimer and Klaus Ulrich Werner. München/Boston: De Gruyter Saur, 2013. VIII, 433 pp., Ill. (IFLA Publications, 161) ISBN 978-3-11-030972-0 Fulltekst https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studprojekte/buchidee/bi12
Boka handler om hvordan vi kan gjøre bibliotekbyggene grønnere. Det er utarbeidet en egen sjekkliste som også er oversatt til norsk. Sjekklisten finner du her: https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studprojekte/buchidee/bi12/checklist

The New York Library Association Sustainability Initiative. Organisasjonen har utviklet et veikart som gjør det enklere å jobbe mot mer bærekraftige bibliotek. Veikartet kan bestilles og lastes ned fra nettsiden:  www.nyla.org/sustainability

Sustainablelibraries.org http://sustainablelibraries.org/ Om nettstedet: Rebekkah Smith Aldrich, MLS, LEED AP

Author of Sustainable Thinking: Ensuring Your Library’s Future in an Uncertain World and Resilience, Rebekkah has been a public library development consultant and advocate since 1998. Rebekkah is currently the Executive Director of the Mid-Hudson Library System in New York.

Bibliotekaren nr 1 2020 hadde bærekraft som tema, https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2020/06/Bibliotekaren-01-2020_FINALE.pdf

 

 

IGrønn IT| til toppen ↑

Grønn IT

Artikkel fra danske BF, Perspektiv nr 5 2019 – Umiddelbart tænker man, at digitalisering er godt for miljøet – data i skyen er bedre end papir i ringbind. Og it-teknologi kan bestemt gavne miljøet, men rent og pænt er vores stigende forbrug af data ikke – faktisk udleder det lige så meget CO2 som verdens samlede flytrafik. https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-5/dine-data-er-gemt-i-roeg-skyen

Bærekraftsmålene – FN17| til toppen ↑

The Eblida Matrix

Denne ressursen vil bli særlig viktig når den er helt ferdigstilt. The EBLIDA Matrix – As the European Bureau of Library Associations, we are offering this service to European libraries – how to be involved in the implementation of the Europe 2030 Agenda for Sustainable Development.

http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html

 

Arrangement & festivaler | til toppen ↑

Arrangement & festivaler

Klimafestivalen §112 i januar måned https://klimafestivalen112.no/

Skien bibliotek deltok i 2020 med en rekke arrangement. Man kan se hvilke arrangement Skien gjennomførte i kalenderen: https://skienbibliotek.no/arrangementskalender/action~agenda/exact_date~1-1-2020/

Climate Future program på biblioteket i West Vancouver https://westvanlibrary.ca/events/programs/climate-future/

Library 2.0 – konferanse Sustainability in libraries https://www.youtube.com/c/Library20/videos

Grønne bibliotekbygg | til toppen ↑

Grønne bibliotekbygg

IFLA deler ut en pris for bærekraftige bibliotekbygg

Informasjonssider fra University College Cork om egen bærekraftskampanje. https://libguides.ucc.ie/librarysustainability. Også omtalt i Bibliotekaren nr ½ 2020 s 17 https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2020/06/Bibliotekaren-01-2020_FINALE.pdf

 

Planer

San Fransiscos public library plan – kaller hele satsingen for Green stacks – grønne hyller https://sfpl.org/sites/default/files/pdf/main/green-stacks/SFPL-09-10-climateplan.pdf

 

Prosjekter | til toppen ↑

Prosjekter

Før man skal i gang med et tiltak eller prosjekt er det lurt å ta denne bærekraftssjekken for å se hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på de 17 målene. The SDG Impact Assessment Tool is a free online learning tool that visualizes the results from a self-assessment of how an activity, organisation or innovation affects the SDGs. It aims to stimulate the user to get a better understanding of the complexity of sustainable development and the different aspects of the SDGs. In the end you will be better equipped to prioritize actions ahead.https://sdgimpactassessmenttool.org/

Upscale – Hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. Drammen og Lillestrøm deltar fra Viken https://cicero.oslo.no/no/posts/prosjekter/upscale-oppskalering-av-baerekraftig-deling-ved-hjelp-av-offentlige-biblioteker

Skien kommune og Skien bibliotek som plastfri kommune og bibliotek, https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2020/06/Bibliotekaren-01-2020_FINALE.pdf

Veggeryd bibliotek My green identity -an NordPlus collaboration against climate change
https://bibliotek.vaggeryd.se/vara-projekt/

Klimaregnskap | til toppen ↑

Klimaregnskap

Hva er best ebok eller pbok

https://www.anthropocenemagazine.org/2020/08/the-environmental-footprint-of-paper-vs-electronic-books/ Konklusjon:  if you read a limited number of books, the paper book will most likely limit your GHG emissions. But for heavy readers, e-books are most likely to limit GHG emissions.

Skien kommune og Skien bibliotek som plastfri kommune og bibliotek, https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2020/06/Bibliotekaren-01-2020_FINALE.pdf

Veggeryd bibliotek My green identity -an NordPlus collaboration against climate change
https://bibliotek.vaggeryd.se/vara-projekt/

Translate »
X