Foto: Jarle Nyttingnes

Dagens barn og unge har raske fingre over tastaturene på mobil og brett. Men hvor fører tastingen dem? Hvordan hjelpe dem til å navigere trygt på internett? Og hva vet de egentlig om forskjellen på falske nyheter og sikre kilder?

Nærmere 130 skolebibliotekarer på grunnskolenivå fra hele Viken var påmeldt til «Fagdag for skolebibliotekarer» forrige uke. Hovedtemaet var kildekritikk og kritisk medieforståelse. Thomas Haugan-Hepsøe fra Medietilsynet var hovedforeleser og startet dagen med å gi en oversikt over dagens forskning på området. Han fortalte litt om hvordan barn og unge selv opplever dagens mediesituasjon, og ikke minst viste han til gode ressurser som Medietilsynet stiller til rådighet for foreldre, lærere og bibliotekarer når de skal veilede barna. Videre gjennom dagen var vi innom Leseskogen til Foreningen les, og vi hørte om vellykkede skolebibliotekprosjekter i to kommuner. I chaten var det mange positive tilbakemeldinger både underveis og etterpå.

Det er første gang denne fagdagen holdes for hele storfylket, og vi som arrangerte dagen er storfornøyde med deltakerantallet. Det sier litt om at dagens tema var relevant. Bibliotekene rundt omkring på norske skoler er svært ulikt utformet – og prioritert. Det ble allerede snakket om en ny fagdag. Det virker fornuftig å tenke nytt rundt halv eller hel dag, digitale møter eller fysiske, eller rett og slett en blanding. Vi håper framtida gir oss muligheter til å velge.

Translate »
X