Fjernlån

Hvis biblioteket ikke har boken du ønsker å låne så kan den skaffes via fjernlån fra andre bibliotek i Norge eller utenlands. “Fjernlånet er sjølve ryggraden i biblioteksamarbeidet. Eit fungerande fjernlån er ei føresetnad for at biblioteksystemet fungerer effektivt til beste for brukarane. Dette betyr at alt materiale som er til heimlån i eit bibliotek og bør være tilgjengeleg for brukarar frå andre bibliotek gjennom lånesamarbeid. ” (Kilde: Bibliotekutvikling.no)


Folkebibliotekene i Viken og Viken fylkesbibliotek bruker Bypost for å frakte materiale både innenfor Viken og utenfor fylket.
For spørsmål om avtalen med Bypost kontakt Cathrine Undhjem: anneun@viken.no

Fjernlånsveiviser

For at lånesamarbeidet skal fungere optimalt, bør håndtering av bestillinger og levering av materiale være mest mulig effektivt.
Vi anbefaler at bibliotekene i størst mulig grad benytter seg av Nasjonalbibliotekets Biblioteksøk, felles bibliotektransport og det regionale lånesamarbeidet for å sikre rask leveringstid og kortreiste dokumenter.
Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har et særskilt, nasjonalt fjernlånsansvar. Dersom ønsket materiale ikke er tilgjengelig i Viken, anbefaler vi at man fortrinnsvis bestiller innlån via Depotbiblioteket.