Forpliktende samarbeid om regional bibliotekutvikling etter 2023

Viken blir historie, men samarbeidet om regional bibliotekutvikling fortsetter.

Siste onsdag i oktober vedtok fylkestinget at regionale bibliotekoppgaver skal løses i fellesskap av de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold etter 2023.  

Oppgavefellesskap 

Samarbeidet organiseres som et fylkeskommunalt oppgavefellesskap og Buskerud fylkeskommune skal være kontorfylkeskommune.  

I praksis betyr dette at arbeidsgiveransvaret skal ivaretas av Buskerud, men de ansatte i fylkesbiblioteket skal fortsatt være lokalisert på ulike steder som i dag. Buskerud får ansvaret for å ivareta administrative støttefunksjoner for oppgavefellesskapet.  

Bevare fagmiljøer 

Bakgrunnen for vedtaket er at fylkestinget mener at enkelte fagområder vil dra nytte av å holdes samlet etter at Viken løses opp. I tillegg til større fagmiljøer, mener fylkestinget at samarbeidet vil bidra til effektive løsninger og spesialisering og på den måten danne grunnlag for å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort i Viken.  

De tre fylkene må inngå en samarbeidsavtale om hvilke oppgaver som skal løses i fellesskapet. De må også bli enige om hvilke økonomiske forpliktelser som skal ligge til grunn.  

Det er første gang et slikt oppgavefellesskap om bibliotekutvikling inngås på regionalt nivå i Norge. Fylkesbiblioteket går med andre ord en spennende tid i møte!  

Lenke til sak om fylkestingsvedtaket om forpliktende samarbeid