Foto: Nicolaj Blegvad

Denne våren har ebok-samarbeidet i Viken blitt utvidet, i det flere bibliotek ved de videregående skolene har sluttet seg til avtalen om BookBites som system for utlån av e-bøker. I tillegg til alle kommunene er det 39 videregående skoler som tilbyr Bookbites til sine elever.

Elevene ved de videregående skolene logger seg inn på skolens tjenester via Feide, og når denne integrasjonen nå er på plass i Bookbites er det også enklere for elevene å ta i bruk løsningen.

Det ble gjennomført et informasjons- og opplæringsmøte med bibliotekarene i de videregående skolene mandag 22. mars. Her ble løsningen gjennomgått, og Ane Drabløs Pettersen fra Biblioteksentralen bidro med kurs i «hyllebygging». Ved å tilpasse hyller for elevene knyttet til aktuelle nyheter eller tema som det jobbes med på skolen kan det være et nyttig tilskudd i undervisningen. I tillegg håper vi det gir inspirasjon og økt leselyst blant elevene ved de videregående skolene.

Translate »
X