Viken fylkesbibliotek lanserer en ny ressurs. Et grønnere bibliotek – er tenkt som en startguide og verktøykasse for et bærekraftig bibliotek, med informasjon og lenker som kan være nyttige for alle som vil lære mer om temaet og trenger å vite hvor man finner denne informasjonen.

Begrepet “grønne bibliotek”, eller “green libraries”, dukket først opp på 1990-tallet i USA, og har siden bredt seg til resten av verden. Hvordan utformer man det fysiske bibliotekbygget slik at det påvirker miljøet på en positiv måte? Og hvordan legger man til rette for miljøvennlige tjenester, samt å utvikle bibliotek som en samfunnsaktør i arbeidet for en bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i “alt” Viken fylkeskommune gjør. Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse omtaler bærekraftsmålene og gir gode forslag til tiltak i bibliotekene.

Innholdet i «Et grønnere bibliotek» vil bygges ut gradvis.Vi ønsker å fylle siden med gode artikler om temaet og vi ønsker bidrag fra bibliotekene i Viken. Send oss gjerne tips om grønne bibliotektiltak vi kan lenke til.

Translate »
X