SEMINAR OM GRØNNE BIBLIOTEK

Hva ligger i begrepet grønne bibliotek og hvordan kan vi styrke bibliotekenes arbeid med bærekraft? 

12. mai 2022 gjennomførte vi seminaret Grønne bibliotek i samarbeid med Lillestrømbibliotekene. Her kan du laste ned presentasjonene fra foredragsholderne.

Ta kontakt med Anette Vatnebryn hvis dere har problemer med å laste ned dokumentene.

Collage av foredragsholdere

Noen av foredragsholderne og deres tema (fra venstre): Sølvi Tellefsen og Rolf Holm om nytt bibliotek i Lillestrøm, Henriette Stoltz, Per Eide og Kaja Ahnfelt om Grønt biblioteknettverk, Tom Erik Julsrud om UPSCALE og Line Begby om Bærekraftsjekken. Foto: Viken fylkesbibliotek.

→ Kan bibliotekene være et knutepunkt for bærekraftig deling? Resultater fra en befolkningsundersøkelse i fem norske kommuner v/Tom Erik Julsrud, Upscale


→ Lillestrømbibliotekene presenterer: Klimaspillet v/ biblioteksjef Sølvi Tellefsen


→ Lillestrømbibliotekene presenterer: Klimaaspektet bak det nye bygget v/Rolf Holm, Lillestrøm Delta


→ Bærekraftsjekken – fra Viken til ditt bibliotek v/Line Begby, Viken fylkeskommune


→ Grønt biblioteknettverk v/Henriette Stoltz, Skien bibliotek,Kaja Ahnfelt, Deichman Grünerløkka og Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek


→ Oppsummering fra workshop med syv tema: Grønn IT, Grønne bygg, Grønt biblioteknettverk, Bærekraftsjekken, Grønn programmering (kommer), Grønn verktøykasse, Formidling og markedsføring

Translate »