Foto: Jarle Nyttingnes

Fylkesbiblioteket arbeider med å få på plass en rammeavtale for trykte bøker. Med oss i arbeidsgruppa er representanter fra bibliotekene Øvre Eiker, Nordre Follo, Bærum, Drammensbiblioteket og videregående skoler.

Rammeavtalen skal dekke behovene for trykte bøker og tilleggstjenester for bibliotek i Viken som ønsker å bli med i avtalen. I tillegg skal avtalen inkludere produkter og tjenester for blant annet ferdigstilling av bøker og media for utlån.

Konkurransegrunnlag med kravspesifikasjonen og skjema for tilslutningsfullmakt skal sendes til kommunene i uke 11.
Fristen for å komme med innspill er 9.4.2021.

Planen videre:

  • Uke 16 kunngjøring på Doffin/TED
  • Uke 21 tilbudsfrist for leverandører
  • Uke 23 meddelelse om valg av leverandør
  • Uke 24 kontraktsignering

Det vil bli en egen anskaffelse for norske e-bøker og e-lydbøker. Arbeidet med dette er godt i gang.

Translate »
X