Foto: Tomasz Mikołajczyk fra Pixabay 

Kultur- og likestillingsdepartementet jobber i disse dager med en ny strategi for dataspill. Rådsområde for kultur og mangfold i Viken sendte i slutten av august inn et innspill til denne strategien, der Troels Jon Posselt, Stian Færden Kristensen og Henrikke Lingeberg fra fylkesbiblioteket bidro med kommentarer fra et bibliotekfaglig ståsted.

I den delen av innspillet som ble skrevet av fylkesbiblioteket, ble det lagt særlig vekt på to perspektiver. Det første er biblioteket som møteplass og arena for å lære barn og unge om god dataspillkultur. Bibliotekene er trygge, inkluderende og gratis møteplasser, og kan gjennom ulike dataspilltilbud bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Det andre perspektivet er biblioteket som kulturformidlingsinstitusjon. Bibliotekene er egnede arenaer for å synliggjøre dataspill som kulturuttrykk, blant annet gjennom å formidle nye, norske dataspill.

Det må satses videre på de bibliotekansattes kompetanse innen dataspill og spillkultur for å etablere og videreutvikle spilltilbud i bibliotekene.

Vi i fylkesbiblioteket gleder oss til å hvordan den nye dataspillstrategien blir!

Translate »
X