Kjell Aukrust

av Mona Ekelund

 

Kjell Aukrust ble den første forfatteren som rundet 100 000 solgte eksemplarer med boka «Simen» før jul i 1958. Disse snodige barndomserindringer med karikerte og samtidig vakre pennetegninger ble den gang julegaver og folkelesning.  

Her får vi norsk vinter og jul. Iskalde utetemperaturer og hardfyring inne satte sitt preg på bekledning og gjøremål. Førjulsstemning ble det med kakebakst og kvinnfolkas regime i kjøkkenet. Skildringer av bygdas juletrefest med fullt hus og gang rundt treet er gjenkjennelig underholdning. For å få med alle kunne det bli nødvendig med mange ringer utenpå hverandre rundt treet. Da kunne det brygge opp til tumulter og knuffing mellom ytre og nest ytterste ring. Supermorsom er beskrivelsen når far kjøper fele og det skal spilles tostemt. Sveiseren er spesielt invitert, han har gehør. Men det blir uenighet om hvilken dur julesangen skal spilles i. Ingen gir seg, musikantene spiller verset gjennom i hver sin dur, og sveiseren må bryte konserten og redde seg ut.  

For et yngre publikum vil beretningene fra Alvdal antakelig framstå som beskrivelser fra en fjern fortid. Nettopp til jul kan det passe med en slik nostalgi. Eldre folk vil kjenne igjen en god del. Aukrust fikk oss å se det bondske i det norske folkelynne og samtidig kunne le av det. Julefortellinger med humor og komikk er sjelden vare.  

Tips: 

  • Ta kontakt med Aukrustmuseet i Alvdal og undersøk hva de til enhver tid har av tilbud og program. Kanskje kan plakater og bilder lånes ut til bibliotek med tanke på arrangement og utstillinger. 
  • Forfatterbesøk med Sigmund Løvåsen som i anledning av 100-årsjubileet for Kjell Aukrusts fødsel har skrevet en helt ny biografi om kunstneren fra Alvdal.
Translate »
X