Juleheftenes historie

av Mona Ekelund

 

Et unnselig og gulnet lite hefte fra 1943 med tittelen «Julehefter» presenterer juleheftenes bakgrunn og store betydning. Forfatteren, Audun Hierman, forteller at han en julaften som barn sto  brygga hjemme i Sunnfjord og ventet på postbåten. Båten var timer forsinket. Juleklokkene hadde ringt julen inn, og mørket var i ferd med å senke seg. Føttene var kalde, og han kjente sulten. Å gå hjem før båten var kommet, var utelukket, juleheftene måtte i hus. Dette er rørende lesningHierman løfter juleheftene frem som en viktig kulturell og årlig begivenhet, og han begrunner godt.  

Mot slutten av 1800-tallet begynte et dansk forlag å utgi JuleroserDet skulle inneholde tekster av kvalitet, skrevet av anerkjente forfattere. Heftene skulle også inneholde bilder, kopier av kjente malerier, liggende løse inne i heftet, slik at heftet ikke ble ødelagt om man ville henge bildet på veggen.   

 Juleroser ble etter hvert et nordisk prosjekt og fikk stor betydning i de tusen hjem, ikke minst blant folk i enkle kår. Heftene kom i en tid da bøker var kostbare og vanskelig tilgjengelig. Det var kun embetsstanden og de mest velstående som hadde råd til å bestille bøker. For resten av befolkningen ble julehefter redningen når det gjaldt å skaffe seg julestemning med en smak av kultur.  

Juleroser ble utgitt fra 1881 til 1944. Siden 2015 har Herborg Kråkevik tatt opp igjen tradisjonen. Nå utkommer Juleroser med tekster fra både avdøde og nålevende forfattere og med løse reproduksjoner fra kjente kunstnere. Tekstene egner seg til opplesning og formidling. Juleroser holder fremdeles en høy kvalitet, og heftene kan være verdt å fryse litt på bena for. 

Tips: 

  • Les mer om julehefter i trykksaken til Audun Hierman. Les mer om historien bak Juleroser her. Det er veldig dårlig lesebakgrunn her, men det går å lese om man forstørrer opp. 
  • Vurder om ikke noen av fortellingene egner seg til høytlesning i biblioteket før jul. Introduser gjerne med et miniforedrag om juleheftenes historie og bakgrunn.
  • Lag gammeldags fortellerstund i biblioteket. Engasjer en dyktig høytleser, en god forteller eller skuespiller som formidler og gjenskaper stoffet. 
Forside bok snøsøsteren
Translate »
X