Mandag 7. mars starter kampanjen som skal synliggjøre bibliotekene i Viken som en bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet. Gjennom kampanjen kan vi jobbe sammen for å vise bærekraftaspektet i bibliotekenes tilbud.

Kampanjen retter seg mot nye og eksisterende lånere, og vi ønsker at de skal bli stolte av eget bibliotek og få lyst til å bruke tilbudet. Samtidig ønsker vi å nå ut til politikere og bibliotekets eiere.

Tusen takk til alle som har bidratt til å utvikle kampanjen sammen med oss i fylkesbiblioteket! Vi gleder oss til å sette i gang.

 

 

Framdrift
Kampanjen starter mandag 7. mars og pågår i 3 uker. I denne perioden vil fylkesbiblioteket kjøre en betalt annonsekampanje på Facebook. I tillegg blir det viktig med organisk spredning. Vi håper dere vil dele, like og kommentere!

Vi håper også at dere vil bruke materialet aktivt for å promotere eget bibliotek, både i sosiale medier og via skjermer og plakater i biblioteket. Materialet kan brukes fritt av alle bibliotek i Viken, både i kampanjeperioden og senere. Tilpass gjerne med egen tekst. Det er laget et forslag til manus som kan brukes i sosiale medier, men dere står fritt til å finne andre formuleringer som passer bedre hos dere.


Kampanjemateriell:

  • Bilder til bruk på Facebook, Instagram og digitale skjermer
  • Bilder 16-9
  • Plakater – trykk selv
  • Web-banner
  • Manus – tekstforslag til bruk i sosiale medier

Materiellet lastes ned ved å gå inn via kampanje-banneret på toppen av nettsiden.


Har du spørsmål om kampanjen?
Ta kontakt med fylkesbiblioteket ved Anette Vatnebryn anettev@viken.no eller Karianne Albrigtsen Aam kariannea@viken.no

 

Bakgrunn – Bibliotekene i Viken er en bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet

Konseptet er utviklet av Fete typer etter oppdrag fra Viken fylkesbibliotek. Samarbeidet med bibliotekene har vært veldig viktig for å forankre og få en kampanje som treffer.

Utgangspunktet er at bibliotek er bærekraft og bidrar til sosial bærekraft:

Bibliotekenes tilbud og tjenester til innbyggerne er basert på deling og gjenbruk. Gjennom utlån av bøker og medier, og i noen tilfeller utstyr, støtter bibliotekene opp om mangfold, inkludering og bærekraft.

Bibliotekene bidrar til å motvirke sosiale forskjeller og minske ulikhet gjennom likeverdig tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og åpen forskning. Folkebibliotekene er uavhengige møteplasser

 

 

Translate »
X