Klassesett

Klassesettsamlingen består av skjønn- og faglitteratur på bokmål og nynorsk, og av skjønnlitteratur på engelsk. Vi har samtidslitteratur og klassikere både oversatt og av norske forfattere. Målgruppen er elever i grunnskole og på videregående skole.

Lånetiden er 6 uker. Hvis det ikke er venteliste på bøkene, kan lånetiden forlenges
Vi prøver å etterkomme ønsker om reservering fram i tid.
Pass på å returnere klassesettene til lånefristen. Husk at det kan være andre som har planlagt undervisning der de skal bruke klassesettet.
Innkjøpsønsker: Har vi ikke den boka du er på jakt etter? Send gjerne et innkjøpsønske.

Erstatning av tapt/ødelagt material

Vi sender ikke faktura for tapte eller ødelagte klassesettbøker, men ønsker erstatningseksemplarer. Lever ny bok som erstatter den tapte på nærmeste bibliotek, merk «202 000 Klassesett» og pass på å skrive hvilken skole erstatningen kommer fra. Hvis boken ikke lenger er i salg, ta kontakt med oss på e-post og vi finner en løsning.

Kontakt:
Helene Fagerhus
spesialbibliotekar, Viken fylkesbibliotek