Koronaviruset og endringer i fylkesbibliotekets tjenester

Endringer i fylkesbibliotekets tjenester:

  • Bibliotekbussen : Det arbeides med å få til en forsvarlig drift til høsten. Mer informasjon kommer.

Flere ansatte på fylkesbiblioteket vil i tiden framover ha hjemmekontor. Ta gjerne kontakt med oss!

 

Translate »