Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF). FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Målet er å velge ut bøker fra kulturfondutsendingene og gi bibliotekansatte i hele landet kjennskap til titler som fortjener å bli formidla videre. Lesersørvis gir oss en metode for å snakke om bøkene slik at vi kan videreformidle innhold og form til lånerne og vi kan hjelpe dem til å gjøre kvalifiserte valg blant alt som blir utgitt.

Gjennom kulturfondstafetten formidler bibliotektilsatte bøker i form av videotips. Rogaland hadde første etappe og videotipsene der i frå er nå lansert på Bibliotekutvikling.no og kan sees her: https://bibliotekutvikling.no/kurs/courses/kulturfondstafetten/

Viken har ansvar for 5. etappe med lansering i mars/april 2022.

Vi trenger 12 bibliotektilsatte til å lese kulturfondbøker og lage  5-7 videotips hver på ca 1 minutt.  Det vil bli gitt opplæring i å lage videotips, og vi legger opp til at formidlerne kan støtte hverandre under veis.

Meld gjerne interesse til Olga Skrinde (olgask@viken.no), og ring om du vil vite mer allerede nå.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i desember, og vil da også si mer om tidsbruk og økonomisk kompensasjon.

Translate »
X