Vi har laget en oversikt over fylkesbibliotekets planlagte kurs og kompetansetiltak for våren 2021. Vi håper at dette vil bidra til god planlegging og at mange av dere vil delta på arrangementene våre.

Vi lanserer Påfyll som et fast tilbud, og kommer til å tilby 45 minutters bolker med faglig påfyll i ulike temaer den første tirsdagen hver måned. I høst har vi hatt digitalt påfyll, men framover vil vi ha et bredere perspektiv. Vi ser både for oss bidrag fra eksterne innledere og kunnskapsdeling innad i Viken. Temaene vil bli presentert fortløpende.

Nettverksmøter er en viktig del av tilbudet vårt, og her vil vi vurdere om det er behov for flere møter.

Følg med for oppdatering av datoer og mer informasjon om påmelding og program. Det vil bli sendt ut egen invitasjon i god tid før hvert arrangement. Arrangementene vil også bli lagt ut i kalenderen her på nettsiden. Merk at de kan være begrenset antall plasser på noen tilbud.

Noen tilbud vil være gratis, men det vil også bli holdt digitale arrangementer med deltakeravgift. Dette avhenger av hvilke kostnader fylkesbiblioteket har til strømming og eksterne innledere.

Vi møtes på nett
Vi tar høyde for at det vil være begrenset hvor mye vi kan møtes fysisk denne våren. Det betyr at vi kun legger opp til noen få fysiske samlinger, og at vi har beredskap for å gjøre alt digitalt. Det betyr også at det vi håper skal bli en viktig møteplass for bibliotekansatte i Viken, Bibliotekdagene, må utsettes til høsten.

Opptak av arrangementer
Vi er klar over at mange ønsker seg opptak av digitale arrangementer, og dette er noe vi vil se nærmere på. Vi må finne en god teknisk løsning, ivareta innledernes rettigheter og legge til rette for dialog.

Sjekk også ut tilbudet om e-læringskurs. Kursene er tilgjengelige via bibliotekutvikling.no, og e-læringstibudet utvikles fortløpende. Sjangerskolen tegneserie lanseres på nyåret, og 23 ting om å formidle på nett ferdigstilles i februar.

 

 

Translate »
X