KURS OG KONFERANSER

Hva skjer?

Her finner du oversikt over fylkesbibliotekets planlagte kurs og kompetansetiltak våren 2022. Vi håper dette vil gjøre det enkelt å planlegge deltakelse på arrangementene våre.

Vi fortsetter med 45 minutter Påfyll kl. 09.00 den første tirsdagen i hver måned. Stedet er Teams. Du finner lenker til Påfyll i kalenderen på https://vikenfylkesbibliotek.no. Temaene vil variere og det blir både bidrag fra eksterne innledere og kunnskapsdeling innad i Viken. Hvis dere har forslag til temaer eller vil dele ønsker vi innspill om det. Enkelte presentasjoner og artikler vil etter gjennomført arrangement legges ut her: Påfyll – presentasjoner 

På tampen av 2021 begynte vi med Lederprat som et tilbud til dere som er bibliotekledere i folkebibliotek. Dette fortsetter vi med som et fast tilbud den andre torsdagen hver måned.

Nettverksmøter er en viktig del av tilbudet fra fylkesbiblioteket, og vi vil vurdere om det er behov for flere møter.

Tilbudet er også denne gangen en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Vi vet at det ofte er et ønske om begge deler, og vil vurdere mulighetene for strømming for flere av tilbudene i forbindelse med videre planlegging. Det samme gjelder muligheten for opptak.

Det vil bli sendt ut egen invitasjon for hvert arrangement. I tillegg vil informasjonen bli lagt ut i kalenderen på https://vikenfylkesbibliotek.no. Følg med på e-post, i Facebook-kanalen Bibliotekansatte i Viken og på nyhetsbrevene vi sender ut hvert kvartal. Merk at det kan være begrenset antall plasser på noen kurs.

Vi satte stor pris på å møte mange av dere på Bibliotekdagene i september. Vi planlegger for nye bibliotekdager, men det blir først våren 2023. Denne våren håper vi å sees på Bibliotekmøtet i Oslo 23.-24. mars. Les mer: https://norskbibliotekforening.no/arrangement/bibliotekmote-2022/

Det vil nok komme noen flere tilbud etter hvert. I april/mai planlegges det kickoff-seminar for nytt biblioteksystem med mer informasjon om hva dette betyr for bibliotekene og hvordan en kan styrke samarbeidet om biblioteksystem i Viken.

Velkommen – vi sees!

Translate »
X