KURS OG KONFERANSER

Her finner du oversikt over fylkesbibliotekets planlagte kurs og kompetansetiltak høsten 2022. Vi håper oversikten vil gjøre det enkelt å planlegge deltakelse på arrangementene våre. Sett av datoene allerede nå.

Denne høsten blir det en overvekt av digitale tilbud, og som dere ser er det flere tilbud som skal øke kompetansen knyttet til samskaping med frivillige. Vi ser at digitale tilbud gjør det enkelt for alle å delta. Samtidig er det av og til viktig å møtes ansikt til ansikt.

Av fysiske tilbud gleder vi oss til:

  • Kurs i konflikthåndtering – 23. september
  • Grønne bibliotek 2.0 – 13. oktober
  • Nettverk for digital deltakelse – 19. oktober
  • Voksnes formidlingsnettverk – 3. november
  • IBBY-seminar – 8. og 30. november
  • Ungdomsbokgildet – 24. november
  • SAMBA – fagdag for barne- og ungdomsbibliotekarer – 8. desember

IBBY-seminaret arrangeres to ulike steder i Viken denne høsten. Vi skal avklare hvor det blir rett over sommeren. I tillegg vil vi gå i dialog med IBBY for å se på mulighetene for strømming.

Vi fortsetter med Påfyll som et fast tilbud kl. 09.00 den første tirsdagen hver måned. Stedet er Teams. Du finner lenker til Påfyll i kalenderen her på nettsiden. Temaene vil variere og det blir både bidrag fra eksterne innledere og kunnskapsdeling innad i Viken. Gi oss beskjed hvis dere har forslag til temaer eller vil dele noe.

I tillegg blir det Lederprat hver tredje torsdag. Merk at oktoberpraten er avlyst på grunn av NBs bibliotekledermøte, og at det blir et lengre digitalt ledermøte i november.

Det vil bli sendt ut egen invitasjon for hvert arrangement. I tillegg vil informasjonen bli lagt ut i kalenderen på nettsiden til Viken fylkesbibliotek. Følg med på e-post, i Facebook-kanalen Bibliotekansatte i Viken og på nyhetsbrevene vi sender ut hvert kvartal.

Det vil nok komme noen flere tilbud etter hvert, blant annet knyttet til prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek.

Ta gjerne kontakt med Anette Vatnebryn på e-post anettev@viken.no hvis du har innspill eller spørsmål.

Vi sees!

Translate »