Viken fylkesbibliotek har et omfattende tilbud av kurs, møter og andre kompetansetiltak i løpet av året. Vi har nå laget et kursslipp med en samlet oversikt over planlagte tiltak høsten 2020. Sjekk ut Kurs og kompetansetiltak for bibliotek høsten 2020.

Bibliotek og bærekraft er valgt som en rød tråd for høstens kurstilbud. Det kommer ekstra tydelig fram i programmet for Bibliotekdagene i november, der hovedtemaet er bibliotek og bærekraft. I tillegg vil vi trekke inn bærekraftsmålene i alle tiltak der det er relevant.

Nettverksmøter er en viktig del av tilbudet vårt, og her vil vi fortløpende vurdere om det er behov for flere møter. Merk at det blir egne paralleller for biblioteksjefer og vgs-bibliotekarer på Bibliotekdagene. Det planlegges også en fagdag for skolebibliotekarer i grunnskolen, men den avholdes først i januar 2021.

Vi tilbyr flere e-læringskurs som kan gjennomføres når det passer den enkelte. Kursene er tilgjengelige via bibliotekutvikling.no, og e-læringstibudet utvikles fortløpende. Blant annet lanseres 23 ting om digital formidling, som tar for seg alt om digital formidling i bibliotek. Dette tiltaket finansieres av midler fra Nasjonalbiblioteket og utvikles i et samarbeid mellom fylkesbibliotek og folkebibliotek over hele landet. En oversikt over innholdet i kurset vil bli presentert på hjemmesiden vår i slutten av juni.

Følg med for oppdatering av datoer og mer informasjon om påmelding og program. Bibliotekene i Viken vil motta en egen invitasjon i god tid før hvert arrangement. Arrangementene vil også bli lagt ut i kalenderen her på hjemmesiden.

Vi sees!

 

Foto: Tom Atle Bordevik

Translate »
X