Ungdommene i Kongsberg bibliotek jobber fram logo. Foto: Kongsberg bibliotek.


Erfaringsdeling i bokform
Mandag 2. november lanseres boka Biblioteket som samskaper – erfaringer med biblioteket som samfunnsutvikler. I boka deler prosjektdeltakerne sine viktigste erfaringer fra prosjektet.

-Vi håper våre erfaringer vil inspirere bibliotekarer og andre offentlig ansatte til å komme i gang med å arbeide samskapende. I boken forteller vi om den samskapende prosessen og verdiene det gir å løse utfordringer i lokalsamfunnet sammen med innbyggerne, sier prosjektleder og rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek, Øystein Stabell.

 

Hva er samskaping?
Bibliotekarer og andre offentlig ansatte møter ulike typer problemer og velferdsutfordringer i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene løses best ved å invitere innbyggere og lokalsamfunnet inn for å finne løsningen sammen med oss.

Kort fortalt handler samskaping om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, lokale bedrifter og foreninger. Det er dette vi har jobbet med i prosjektet «Biblioteket som samskaper». Nå lanseres boka med erfaringer fra prosjektet, og et nettkurs som vi håper vil hjelpe flere i gang.

 

Et stort og ambisiøst prosjekt
Viken fylkesbibliotek deltok i det nasjonale toårige prosjektet «Biblioteket som samskaper» sammen med tre andre fylkesbibliotek og åtte folkebibliotek. Deltakerne arbeider i Viken, Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark. Innlandet fylkesbibliotek har ledet prosjektet som ble avsluttet i oktober 2020. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med 2,7 millioner kroner. Øvre Eiker og Kongsberg har deltatt i prosjektet sammen med Viken fylkesbibliotek. Begge er kommuner som satser på å bygge innovasjonskultur. Viken fylke har samskaping som en av sine utvalgte verdier.

Målet for prosjektet var at deltakerne skulle utvikle nye tjenester og løsninger sammen med innbyggere, og som skapte verdi for lokalsamfunnet. Etter to års hardt og godt arbeid kan vi konkludere med at prosjektdeltakerne gjennomførte og oppfylte målet med glans.


Verksted med Ung ressursgruppe i Øvre Eiker bibliotek. Foto: Øvre Eiker bibliotek.

Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef ved Viken fylkesbibliotek synes dette er viktig nybrottsarbeid. -Viken er med på å vise vei og har vært med på dra i havn et stort og innovativt prosjekt, sier hun. – Det er fint at det jobbes med nye måter å tenke tjenesteutvikling på, der alle har muligheten til å delta og med biblioteket som en viktig grunnmur. Innsatsen til bibliotekene i Kongsberg og Øvre Eiker bør spesielt trekkes fram som avgjørende for samskapingen og de resultatene vi ser, avslutter Hovemoen.

 

Verdien av prosjektet
Den største verdien av prosjektet er at deltakerne har lært hvordan de leder samskapingsprosesser. – Deltakerne vil være en kjemperessurs i sine kommuner med den fagkompetansen de har opparbeidet seg i løpet av disse to åra, sier Hilde Grefsrud, som har vært prosjektleder ved Viken fylkesbibliotek.

Å arbeide samskapende er et håndverk. Det er kombinasjonen av teori, gode verktøy og testing i praksis, som gjør at du lærer og erfarer, og på den måten blir en tryggere og dyktigere håndverker.

-Det er en ting vi virkelig har erfart ved å bruke samskaping som metode: viktigheten av å kunne stå i prosess, sier Christine Eidset, prosjektdeltaker og bibliotekar ved Kongsberg bibliotek. -Vi er så vant til å tenke mål og resultat, men det er mye som skal skje på veien. For våre samarbeidsparter og andre i egen organisasjon var det nytt og utfordrende at ungdommene deltok som likeverdige parter i prosjektet, og at deres sterke og meningsbærende stemmer skulle involveres i hele prosessen, avslutter hun.

 

Lansering av nettkurset
Samme dag lanseres også nettkurset «Startpakke for samskaping» på Nasjonalbibliotekets nettside Bibliotekutvikling.no. Kurset er åpent for alle. Det eneste som trengs er en brukerkonto. På kurset kan du teste og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.

-Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan teste dem ut i ditt bibliotek, forteller Grefsrud.

Fylkesbiblioteksjef i Innlandet og prosjekteier Tone Nyseter er stolt og fornøyd over arbeidet i prosjektet. – Prosjektdeltakerne har vist, gjennom praksis og handling, hvordan vi kan videreutvikle historien om folkebibliotekets plass i lokalsamfunnet. Vi håper prosjektet inspirerer andre til å ta i bruk samskaping som metode og kultur, sier Nyseter.

 

Translate »
X