Viken_ledig stilling

Vi har en spennende mulighet for deg som vil jobbe med bibliotekutvikling.

Vil du være med å utvikle Norges største fylkesbibliotek? Fylkesbiblioteket skal synliggjøre og styrke bibliotekenes rolle som relevante samfunnsaktører. Vi arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser, livslang læring, mangfold, demokrati og inkludering. Videre skal fylkesbiblioteket utvikle tiltak som bidrar til å fremme leseferdighet og leseglede, samt digital kompetanse og deltakelse i befolkningen.

Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning står sentralt i dette arbeidet. Viken fylkesbibliotek har to seksjoner med totalt 28 ansatte; seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling. Vi har kontor både i Drammen, Fredrikstad og Kjeller.


Rådgiver bibliotekutvikling
Vi har nå ledig en fast stilling i seksjon for bibliotek og samfunn, og søker en engasjert medarbeider med interesse for utvikling av bibliotekenes tjenester og bibliotekenes bidrag til samfunnsutviklingen.

Les mer om stillingen som rådgiver bibliotekutvikling


Rådgiver digitale bibliotektjenester
Vi har nå ledig en fast stilling i seksjon for bibliotek og samfunn, og søker en engasjert medarbeider med interesse for utvikling av bibliotekenes digitale tjenester og bibliotekenes bidrag til samfunnsutviklingen.

Les mer om stillingen som rådgiver for digitale bibliotektjenester


Translate »
X