Vi har en spennende mulighet for deg som vil jobbe med bibliotekutvikling.

Vil du være med å utvikle Norges største fylkesbibliotek? Fylkesbiblioteket skal synliggjøre og styrke bibliotekenes rolle som relevante samfunnsaktører. Vi arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser, livslang læring, mangfold, demokrati og inkludering. Videre skal fylkesbiblioteket utvikle tiltak som bidrar til å fremme leseferdighet og leseglede, samt digital kompetanse og deltakelse i befolkningen.

Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning står sentralt i dette arbeidet. Viken fylkesbibliotek har to seksjoner med totalt 28 ansatte; seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling. Vi har kontor både i Drammen, Fredrikstad og Kjeller.


Spesialbibliotekar:
Vi har nå ledig en fast stilling i seksjon for bibliotek og samfunn, og søker en engasjert medarbeider med interesse for utvikling av bibliotekenes tjenester og bibliotekenes bidrag til samfunnsutviklingen. For denne stillingen er hovedarbeidested Kjeller utenfor Lillestrøm.

→ Les mer om stillingen som spesialbibliotekar


Rådgiver digital utvikling:
I seksjon for bibliotek og samfunn skal en av våre ansatte ut i permisjon fra 1. april 2020 til 1. april 2021. Som vikar søker vi en engasjert medarbeider med stor interesse for hvordan digitale tjenester kan anvendes i samfunnsutviklingen generelt og bibliotekene spesielt. Vil du være med å utvikle Norges største fylkesbibliotek? For denne stillingen er hovedarbeidested Drammen.

Les mer om stillingen som rådgiver for digital utvikling


Translate »
X