SEMINAR OM MERÅPENT OG DPIA

Sjekk ut nettkurset: Startpakke for meråpne bibliotek

 

Nettkurset  “Startpakke for meråpne bibliotek” finner du på bibliotekutvikling.no. Kurset skal være et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessene for å gjøre nye bibliotek meråpne.
Kurset berører ulike tema rundt etablering av meråpne bibliotek. Det skal blant annet gi argumenter for meråpne bibliotek, støtte for saksframlegg, støtte for å gjennomføre anskaffelser, veiledning i forhold til krav til lokaler og tekniske løsninger, innspill til mulige samarbeidspartnere og støttespillere, og oversikt over krav til personvern. Det kreves ingen forkunnskap. Kurset kan følges i rekkefølgen det er satt opp eller de ulike delene kan brukes som en sjekkliste parallelt med arbeidet rundt etablering av meråpent. Det er også mulig å ta deler av kurset hver for seg ut fra lokale behov.

Translate »
X