Nå kan folkebibliotek i Viken søke tilskudd til bibliotekutvikling

Viken fylkesbibliotek lyser ut midler til tiltak som støtter opp om mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025. Dette er en engangsordning, og det skal fordeles 1 500 000 kroner. 

Søknadsfristen gikk ut 25. november.

Snakk med kollegaer, innbyggere og bibliotekets samarbeidspartnere. Hvilke behov ser dere, og hvilke muligheter finnes?  

Det er folkebibliotekene i Viken som kan søke på disse midlene. Samtidig oppfordrer vi til å søke i samarbeid med frivillighet eller andre relevante aktører. Bibliotek i universitet, høgskole, videregående skole og grunnskole kan ikke sende søknad selv, men kan gjerne være samarbeidspartnere. 

Dette må du vite før du søker 

Tilskuddet skal

 • bidra til å oppnå minst ett av målene i Temastrategi for bibliotekutvikling
 • styrke en eller flere av prioriteringene i temastrategien 
 • disponeres til tiltak som gjennomføres innen utgangen av 2023 

Tilskuddet kan 

 • brukes til kjøp av inventar og utstyr der dette brukes direkte til å oppfylle mål og prioriteringer i temastrategien 

Tilskuddet skal ikke 

 • finansiere vanlig drift 
 • dekke arrangementer med inngangspenger eller deltakeravgift 
 • overstige 200 000 krone

Om Temastrategi for bibliotekutvikling

Strategien har følgende mål:

 • Bibliotekene i Viken skaper flere og bedre lesere
 • Bibliotekene i Viken bidrar til at flere lærer hele livet
 • Bibliotekene i Viken fremmer likeverd, fellesskap og folkehelse
 • Bibliotekene i Viken deltar i bærekraftig utvikling av samfunnet

Strategien har følgende prioriteringer:

 • Barn og unge
 • Bærekraftige bibliotek
 • Formidlings- og informasjonskompetanse

Les mer i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025