Lesersørvis

Illustrasjon: Andreas Iversen

Nå er det mulig å ta kurs i Lesersørvis på nett. Dette er et kurs Viken fylkesbibliotek har jobbet med i 2020, året da e-læring ble mer aktuelt enn noensinne.

Leseveiledning er noe de fleste bibliotek i Norge allerede jobber med. Hver dag hjelper bibliotekansatte lånere med å finne nye bøker å lese. Lesersørvis er leseveiledning satt i system. Her får bibliotekansatte de verktøyene de trenger for å samtale med alle slags type lesere. Spesielt nyttig blir metoden i møte med lesere som leser noe annet enn en selv.

Lesersørvis startet som et prosjekt hos Telemark fylkesbibliotek i 2014. Siden den gang har mange bibliotekansatte tatt kurs, og det har blitt utviklet materiale i form av en håndbok og et startverktøy for lesersørvis. Bibliotekansatte har dessuten hatt muligheten til å ta metoden i bruk og gjøre seg erfaringer underveis.

I nettkurset får du en introduksjon til lesersørvismetoden og du møter bibliotekansatte fra flere steder i Norge.

Det er mulig å ta nettkurset som et selvstudium på bibliotekutvikling.no, men vi anbefaler å følge faste kursforløp. Aktuelle kursforløp blir lansert fortløpende i kurskalenderen og på lesersorvis.no.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

 

lesersorvis stor logo

Translate »
X